Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2022 Badalona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 8.048 571 1,62 7,09
Districte II 18.735 2.456 6,97 13,11
Districte III 20.108 2.511 7,13 12,49
Districte IV 27.108 1.653 4,69 6,10
Districte V 12.432 720 2,04 5,79
Districte VI 7.636 355 1,01 4,65
Districte VII 40.769 7.940 22,55 19,48
Districte VIII 19.561 2.694 7,65 13,77
Districte IX 69.109 16.315 46,33 23,61
Total 223.506 35.215 100,00 15,76

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic