Població estrangera per districtes M

Població estrangera per districtes. 2017 Rubí
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 6.464 339 4,28 5,24
Districte II 10.149 339 4,28 3,34
Districte III 15.553 2.258 28,49 14,52
Districte IV 43.402 4.989 62,95 11,49
Total 75.568 7.925 100,00 10,49

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles