Població estrangera per districtes M

Població estrangera per districtes. 2017 Girona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 7.723 1.176 6,43 15,23
Districte II 34.538 4.482 24,51 12,98
Districte III 37.782 10.098 55,22 26,73
Districte IV 2.201 552 3,02 25,08
Districte V 7.575 1.076 5,88 14,20
Districte VI 9.194 902 4,93 9,81
Total 99.013 18.286 100,00 18,47

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles