Població estrangera per districtes M

Població estrangera per districtes. 2017 Lleida
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 26.182 4.879 19,59 18,63
Districte II 15.442 2.247 9,02 14,55
Districte III 8.569 1.979 7,95 23,09
Districte IV 21.925 5.165 20,74 23,56
Districte V 13.103 1.983 7,96 15,13
Districte VI 27.449 6.583 26,43 23,98
Districte VII 16.056 1.649 6,62 10,27
Districte VIII 5.283 221 0,89 4,18
Districte IX 3.318 199 0,80 6,00
Total 137.327 24.905 100,00 18,14

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles