Població estrangera per districtes M

Població estrangera per districtes. 2017 Reus
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.485 850 5,61 18,95
Districte II 18.677 2.885 19,04 15,45
Districte III 16.956 3.333 21,99 19,66
Districte IV 9.063 1.593 10,51 17,58
Districte V 10.323 2.110 13,92 20,44
Districte VI 18.882 2.105 13,89 11,15
Districte VII 8.629 1.138 7,51 13,19
Districte VIII 11.347 895 5,91 7,89
Districte IX 2.290 64 0,42 2,79
Districte X 2.471 183 1,21 7,41
Total 103.123 15.156 100,00 14,70

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles