Evolució de la població total i estrangera M

Evolució de la població total i estrangera. 2000-2017 Catalunya Origen geogràfic: Carib
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
2017 7.555.830 1.041.362 25.905 0,34 2,49 -204 -0,78
2016 7.522.596 1.023.398 26.109 0,35 2,55 -992 -3,66
2015 7.508.106 1.028.069 27.101 0,36 2,64 -3.400 -11,15
2014 7.518.903 1.089.214 30.501 0,41 2,80 -2.337 -7,12
2013 7.553.650 1.158.472 32.838 0,43 2,83 342 1,05
2012 7.570.908 1.186.779 32.496 0,43 2,74 1.040 3,31
2011 7.539.618 1.185.852 31.456 0,42 2,65 -394 -1,24
2010 7.512.381 1.198.538 31.850 0,42 2,66 592 1,89
2009 7.475.420 1.189.279 31.258 0,42 2,63 2.603 9,08
2008 7.364.078 1.103.790 28.655 0,39 2,60 3.087 12,07
2007 7.210.508 972.507 25.568 0,35 2,63 445 1,77
2006 7.134.697 913.757 25.123 0,35 2,75 2.072 8,99
2005 6.995.206 798.904 23.051 0,33 2,89 3.473 17,74
2004 6.813.319 642.846 19.578 0,29 3,05 1.772 9,95
2003 6.704.146 543.008 17.806 0,27 3,28 3.601 25,35
2002 6.506.440 382.020 14.205 0,22 3,72 3.049 27,33
2001 6.361.365 257.320 11.156 0,18 4,34 2.770 33,03
2000 6.261.999 181.590 8.386 0,13 4,62 : :

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles