Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Ripoll Origen geogràfic: Àfrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 454 361 815 96,00
Senegal 10 5 15 1,77
Algèria .. .. 12 1,41
Resta de països 5 2 7 0,82 :
Total continent 478 371 849 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic