Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Alt Penedès Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Sant Cugat Sesgarrigues 80 <4 : :
Subirats 173 <4 : :
Vilobí del Penedès 67 <4 : :
Resta de municipis 11.349 0 0,00 0,00
Alt Penedès 11.669 5 100,00 0,04
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic