Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Baix Ebre Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Ametlla de Mar, l' 1.450 6 85,71 0,41
Camarles 462 <4 : :
Resta de municipis 10.861 0 0,00 0,00
Baix Ebre 12.773 7 100,00 0,05
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic