Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Gironès Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Girona 20.504 14 77,78 0,07
Salt 12.246 <4 : :
Cassà de la Selva 1.757 <4 : :
Resta de municipis 5.119 0 0,00 0,00
Gironès 39.626 18 100,00 0,05
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic