Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Noguera Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Ponts 495 <4 : :
Preixens 16 <4 : :
Balaguer 3.891 <4 : :
Baronia de Rialb, la 9 <4 : :
Penelles 38 <4 : :
Térmens 148 <4 : :
Resta de municipis 1.931 0 0,00 0,00
Noguera 6.528 8 100,00 0,12
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic