Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Pallars Sobirà Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Vall de Cardós 32 7 58,33 21,88
Baix Pallars 32 <4 : :
Sort 266 <4 : :
Alt Àneu 15 <4 : :
Resta de municipis 331 0 0,00 0,00
Pallars Sobirà 676 12 100,00 1,78
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic