Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Selva Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Riells i Viabrea 247 4 50,00 1,62
Amer 221 <4 : :
Blanes 6.065 <4 : :
Lloret de Mar 13.989 <4 : :
Riudellots de la Selva 307 <4 : :
Resta de municipis 12.977 0 0,00 0,00
Selva 33.806 8 100,00 0,02
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic