Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2021 Catalunya
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 191.586 196.113 387.699 31,00 100,00
Unió Europea (27) 144.339 140.254 284.593 22,76 73,41
Europa central i oriental 31.580 43.002 74.582 5,96 19,24
Resta d'Europa 15.645 12.848 28.493 2,28 7,35
No hi consta país 22 9 31 <0,01 <0,01
Àfrica 193.956 131.039 324.995 25,99 100,00
Àfrica oriental 397 381 778 0,06 0,24
Àfrica central 1.568 1.684 3.252 0,26 1,00
Àfrica del Nord 140.133 109.897 250.030 19,99 76,93
Àfrica del Sud 226 214 440 0,04 0,14
Àfrica occidental 51.594 18.849 70.443 5,63 21,68
No hi consta país 38 14 52 <0,01 0,02
Amèrica 152.269 199.071 351.340 28,09 100,00
Amèrica del Nord 4.905 5.251 10.156 0,81 2,89
Amèrica Central 24.205 46.909 71.114 5,69 20,24
Carib 13.802 14.882 28.684 2,29 8,16
Amèrica del Sud 109.351 132.025 241.376 19,30 68,70
No hi consta país 6 4 10 <0,01 <0,01
Àsia 108.523 76.930 185.453 14,83 100,00
Àsia central 593 804 1.397 0,11 0,75
Àsia oriental 32.812 34.510 67.322 5,38 36,30
Àsia del Sud 66.679 31.437 98.116 7,85 52,91
Àsia del Sud-est 5.609 8.109 13.718 1,10 7,40
Orient Mitjà 2.754 1.913 4.667 0,37 2,52
No hi consta país 76 157 233 0,02 0,13
Oceania 572 431 1.003 0,08 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 564 431 995 0,08 99,20
Resta d'Oceania 7 0 7 <0,01 0,70
No hi consta país .. .. <4 : :
Apàtrides 113 62 175 0,01 100,00
Total 647.019 603.646 1.250.665 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència