Saltar al contingut principal

Població estrangera per continents

Població estrangera per continents. 2019 Catalunya
Població estrangera % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 371.460 32,04 100,00
Unió Europea (28) 294.140 25,37 79,18
Europa central i oriental 72.909 6,29 19,63
Resta d'Europa 4.382 0,38 1,18
No hi consta país 29 <0,01 <0,01
Àfrica 304.738 26,28 100,00
Àfrica oriental 711 0,06 0,23
Àfrica central 3.181 0,27 1,04
Àfrica del Nord 235.116 20,28 77,15
Àfrica del Sud 389 0,03 0,13
Àfrica occidental 65.304 5,63 21,43
No hi consta país 37 <0,01 0,01
Amèrica 309.668 26,71 100,00
Amèrica del Nord 9.759 0,84 3,15
Amèrica Central 58.780 5,07 18,98
Carib 28.207 2,43 9,11
Amèrica del Sud 212.918 18,36 68,76
No hi consta país 4 <0,01 <0,01
Àsia 172.505 14,88 100,00
Àsia central 1.292 0,11 0,75
Àsia oriental 65.858 5,68 38,18
Àsia del Sud 87.651 7,56 50,81
Àsia del Sud-est 13.102 1,13 7,60
Orient Mitjà 4.369 0,38 2,53
No hi consta país 233 0,02 0,14
Oceania 929 0,08 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 924 0,08 99,46
Resta d'Oceania 5 <0,01 0,54
No hi consta país 0 0,00 0,00
Apàtrides 127 0,01 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència