Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Ripoll
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 444 351 795 56,06 0,34
Hondures 36 70 106 7,48 0,20
Colòmbia 29 53 82 5,78 0,15
Pakistan 44 33 77 5,43 0,14
Romania 28 32 60 4,23 0,07
Xina 20 13 33 2,33 0,05
Senegal 18 11 29 2,05 0,11
Itàlia 15 12 27 1,90 0,04
Veneçuela 14 12 26 1,83 0,08
Perú 6 8 14 0,99 0,05
Paraguai 5 7 12 0,85 0,08
Uruguai 6 5 11 0,78 0,14
República Dominicana 5 5 10 0,71 0,05
Argentina 6 4 10 0,71 0,04
Portugal .. .. 8 0,56 0,05
Equador .. .. 8 0,56 0,03
Índia .. .. 8 0,56 0,03
Cuba .. .. 7 0,49 0,08
Brasil .. .. 6 0,42 0,03
Bulgària .. .. 5 0,35 0,05
Polònia .. .. 5 0,35 0,05
Regne Unit .. .. 5 0,35 0,02
Algèria .. .. 5 0,35 0,05
Bolívia .. .. 5 0,35 0,02
França .. .. 4 0,28 0,01
Ucraïna .. .. 4 0,28 0,02
Rússia .. .. 4 0,28 0,02
Xile .. .. 4 0,28 0,04
Resta de països 18 30 48 3,39 :
Total 734 684 1.418 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic