Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2004 Ripoll
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 220 105 325 62,38 0,23
Colòmbia 26 42 68 13,05 0,18
Equador 14 6 20 3,84 0,02
Argentina 11 6 17 3,26 0,06
República Dominicana 5 6 11 2,11 0,09
Perú 5 6 11 2,11 0,05
Bolívia .. .. 8 1,54 0,06
Portugal .. .. 5 0,96 0,09
Alemanya .. .. 5 0,96 0,04
Hondures .. .. 5 0,96 0,19
Uruguai .. .. 5 0,96 0,05
Bulgària .. .. 4 0,77 0,07
França .. .. 4 0,77 0,02
Rússia .. .. 4 0,77 0,05
Cuba .. .. 4 0,77 0,06
Resta de països 12 13 25 4,80 :
Total 309 212 521 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic