Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2012 Ripoll
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 398 269 667 56,14 0,28
Hondures 13 46 59 4,97 0,32
Romania 27 26 53 4,46 0,05
Colòmbia 22 30 52 4,38 0,12
República Dominicana 14 20 34 2,86 0,15
Pakistan 21 8 29 2,44 0,06
Equador 12 12 24 2,02 0,04
Bulgària 14 7 21 1,77 0,15
Perú 11 10 21 1,77 0,07
Bolívia 6 14 20 1,68 0,04
Xina 9 8 17 1,43 0,03
Paraguai 9 7 16 1,35 0,10
Uruguai 8 7 15 1,26 0,12
Polònia 8 6 14 1,18 0,10
Argentina 6 6 12 1,01 0,05
Veneçuela 6 6 12 1,01 0,12
Letònia 7 4 11 0,93 1,62
França 5 5 10 0,84 0,03
Itàlia 5 5 10 0,84 0,02
Índia 6 4 10 0,84 0,05
Alemanya .. .. 9 0,76 0,04
Rússia .. .. 6 0,51 0,03
Nicaragua .. .. 6 0,51 0,38
Portugal .. .. 4 0,34 0,03
Burkina Faso .. .. 4 0,34 1,33
Algèria .. .. 4 0,34 0,04
Brasil .. .. 4 0,34 0,02
Resta de països 25 19 44 3,70 :
Total 650 538 1.188 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic