Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Ripoll Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,77 0,19
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 2,65 0,28
De 10 a 14 anys <4 <4 4 3,54 0,37
De 15 a 19 anys <4 <4 4 3,54 0,37
De 20 a 24 anys <4 <4 4 3,54 0,37
De 25 a 29 anys 4 5 9 7,96 0,84
De 30 a 34 anys 9 9 18 15,93 1,69
De 35 a 39 anys 6 6 12 10,62 1,12
De 40 a 44 anys 9 7 16 14,16 1,50
De 45 a 49 anys 4 8 12 10,62 1,12
De 50 a 54 anys 6 <4 9 7,96 0,84
De 55 a 59 anys 7 5 12 10,62 1,12
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,88 0,09
De 65 a 69 anys <4 <4 4 3,54 0,37
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 1,77 0,19
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,88 0,09
Total 58 55 113 100,00 10,58
% 51,33 48,67 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles