Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Ripoll Origen geogràfic: Àfrica
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 48 59 107 12,60 7,35
De 5 a 9 anys 38 39 77 9,07 5,29
De 10 a 14 anys 22 16 38 4,48 2,61
De 15 a 19 anys 21 14 35 4,12 2,41
De 20 a 24 anys 25 15 40 4,71 2,75
De 25 a 29 anys 40 42 82 9,66 5,64
De 30 a 34 anys 35 45 80 9,42 5,50
De 35 a 39 anys 51 38 89 10,48 6,12
De 40 a 44 anys 66 27 93 10,95 6,39
De 45 a 49 anys 57 25 82 9,66 5,64
De 50 a 54 anys 33 18 51 6,01 3,51
De 55 a 59 anys 21 12 33 3,89 2,27
De 60 a 64 anys 12 12 24 2,83 1,65
De 65 a 69 anys 7 4 11 1,30 0,76
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,12 0,07
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,24 0,14
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,35 0,21
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,12 0,07
Total 478 371 849 100,00 58,35
% 56,30 43,70 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles