Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Ripoll Origen geogràfic: Veneçuela
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 15,00 0,20
De 5 a 9 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 10 a 14 anys 0 <4 <4 5,00 0,07
De 15 a 19 anys <4 0 <4 10,00 0,13
De 20 a 24 anys <4 0 <4 5,00 0,07
De 25 a 29 anys <4 0 <4 10,00 0,13
De 30 a 34 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 35 a 39 anys <4 <4 4 20,00 0,27
De 40 a 44 anys <4 0 <4 5,00 0,07
De 45 a 49 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 50 a 54 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 55 a 59 anys <4 0 <4 5,00 0,07
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 10,00 0,13
De 65 anys i més <4 <4 <4 15,00 0,20
Total 10 10 20 100,00 1,34
% 50,00 50,00 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles