Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions M

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2012-2016 Per seccions i divisions (CCAE-09)
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Índex (base 2010=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
Indústries extractives 92,9 90,7 90,2 91,0 91,0
Indústries manufactureres 108,1 108,3 107,5 105,9 104,4
productes alimentaris 113,3 115,4 113,1 112,1 110,6
fabricació de begudes 104,0 106,1 107,3 108,6 109,3
indústries tèxtils 104,8 105,0 105,2 105,0 105,1
confecció peces vestir 101,0 101,4 102,3 102,5 102,8
fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria 104,5 104,6 105,9 105,7 107,0
indústries del paper 106,2 105,4 104,9 104,4 103,5
arts gràfiques i rep. suports enregistrats 111,3 117,2 116,1 116,9 120,7
indústries químiques 110,4 111,0 110,1 108,8 105,9
fabricació de productes farmacèutics 97,9 97,7 99,0 99,6 99,9
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 105,8 106,5 106,7 106,6 106,3
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 102,4 102,5 103,4 104,0 103,7
metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges 113,2 107,8 103,3 99,5 97,0
fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 100,8 99,8 100,1 100,1 100,0
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 100,9 102,7 103,1 102,8 103,0
fabricació de materials i equips elèctrics 113,8 115,6 115,8 117,5 116,5
fabricació de maquinària i equips ncaa 102,4 103,4 105,2 105,3 106,2
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 100,4 100,2 99,9 100,1 100,0
fabricació d'altres materials de transport 100,9 98,2 98,9 100,3 103,7
fabricació de mobles 101,7 101,3 102,8 103,6 104,4
indústries manufactureres diverses 103,9 104,4 104,6 103,6 100,6
reparació i instal·lació de maquinària i equips : 99,5 100,0 99,7 100,3
Energia elèctrica i gas 124,0 127,7 120,1 110,0 94,3
Subministrament d'aigua(1) 109,1 121,8 126,4 128,1 128,7
IPRI Catalunya 110,0 110,8 109,1 106,1 102,3
IPRI Espanya 111,0 111,7 110,2 107,9 104,5

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/387

Sou aquí: