Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials M

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2012-2016 Per grans sectors industrials
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Índex (base 2010=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
Notes:
- L'IPRI (Productes industrials) no inclou les divisions 19, 35 i 36 (Catalunya), ni 05, 19, 35 i 36 (Espanya) de la CCAE-2009.
- Les sèries publicades s'han revisat el 25 de maig del 2015 i s'han ampliat fins al 2002.
Energia 126,6 128,0 121,0 107,9 92,9
IPRI (Productes industrials) 106,7 107,2 106,8 106,4 105,8
béns de consum 105,5 106,9 106,9 106,8 107,0
durador 101,2 101,2 102,3 103,2 104,3
no durador 106,4 108,0 108,0 107,9 108,0
béns d'equipament 100,9 100,4 101,0 101,2 101,4
estr. metàl. i material de transport 100,2 99,0 99,1 99,7 99,8
maquinària i altres 102,5 102,9 104,1 103,9 104,1
béns intermedis 110,9 111,0 109,5 108,5 106,5
química, minerals no metàl·lics 109,9 110,3 109,8 108,7 105,5
altres béns intermedis 111,4 111,3 109,3 108,3 107,0
IPRI Catalunya 110,0 110,8 109,1 106,1 102,3
IPRI Espanya 111,0 111,7 110,2 107,9 104,5

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/389

Sou aquí: