Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions M

Índex de producció industrial (IPI). Mitjanes anuals. 2012-2016 Per seccions i divisions CCAE-2009
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Índex (Base 2010 = 100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Indicador de producció industrial de l'INE.
Indústries extractives 61,9 64,6 63,0 64,7 64,4
Indústries manufactureres 93,9 94,3 96,8 99,4 102,7
alimentació, begudes i tabac 97,9 99,5 104,0 106,9 109,2
tèxtil, confecció, cuir i calçat 91,0 88,9 88,6 87,8 101,7
paper, arts gràfiques i suport enregistrats 92,7 91,9 93,5 94,5 92,3
químiques 91,6 90,9 95,1 98,7 101,3
prod. farmacèutics 93,7 97,4 91,9 94,1 99,6
cautxú i matèries plàstiques 98,5 98,8 103,2 112,2 117,9
productes minerals no metàl·lics 79,0 80,9 87,4 92,0 91,8
metal·lúrgia i productes metàl·lics 86,9 85,2 85,1 88,8 94,0
equips elèctrics, electrònics i òptics 75,1 70,9 78,6 80,8 82,3
maquinària i equips mecànics 113,5 113,5 110,1 111,1 122,9
material de transport 100,9 105,0 111,7 108,1 108,2
altres indústries manufactureres 98,6 98,2 101,8 108,9 108,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 97,6 101,5 96,9 99,4 101,4
Subministrament d'aigua 105,2 115,0 107,4 103,2 111,5
IPI Catalunya 94,4 95,3 96,8 99,3 102,6
IPI Espanya 91,8 90,2 91,6 94,6 96,1

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/470

Sou aquí: