Ensenyaments universitaris. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Comarques i Aran M

Alumnes residents i llocs d'estudi universitaris localitzats. Curs 2015-2016 Comarques i Aran
Residents que estudien al mateix municipi Residents que estudien a la resta de la comarca No residents que estudien a la comarca No consta residència i estudien a la comarca Residents que estudien a la resta de Catalunya Llocs d'estudi localitzats (1) Alumnes residents (2)
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
(1) Llocs d'estudi localitzats= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien a la comarca.
(2) Alumnes residents= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + Residents que estudien a la resta de Catalunya.
Alt Camp 0 0 0 0 871 0 871
Alt Empordà 0 0 0 0 2.198 0 2.198
Alt Penedès 0 0 0 0 1.940 0 1.940
Alt Urgell 0 0 0 0 364 0 364
Alta Ribagorça 0 0 0 0 57 0 57
Anoia 39 53 89 21 1.973 202 2.065
Aran 0 0 0 0 120 0 120
Bages 351 389 1.259 226 2.518 2.225 3.258
Baix Camp 466 265 2.451 96 3.273 3.278 4.004
Baix Ebre 30 34 141 72 1.284 277 1.348
Baix Empordà 0 0 0 0 2.269 0 2.269
Baix Llobregat 114 589 1.853 120 14.853 2.676 15.556
Baix Penedès 0 0 0 0 1.320 0 1.320
Barcelonès 30.080 7.914 48.856 17.328 12.449 104.178 50.443
Berguedà 0 0 0 0 755 0 755
Cerdanya 0 0 0 0 214 0 214
Conca de Barberà 0 0 0 0 356 0 356
Garraf 139 98 1.162 45 2.280 1.444 2.517
Garrigues 0 0 0 0 371 0 371
Garrotxa 0 0 0 0 1.062 0 1.062
Gironès 1.600 1.288 8.780 818 1.432 12.486 4.320
Maresme 377 934 1.705 17 8.183 3.033 9.494
Moianès 0 0 0 0 293 0 293
Montsià 0 0 0 0 1.093 0 1.093
Noguera 0 0 0 0 684 0 684
Osona 264 685 3.245 269 2.524 4.463 3.473
Pallars Jussà 0 0 0 0 237 0 237
Pallars Sobirà 0 0 0 0 93 0 93
Pla d'Urgell 0 0 0 0 735 0 735
Pla de l'Estany 0 0 0 0 695 0 695
Priorat 0 0 0 0 153 0 153
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 476 0 476
Ripollès 0 0 0 0 447 0 447
Segarra 0 0 0 0 425 0 425
Segrià 2.154 812 4.892 1.003 1.360 8.861 4.326
Selva 0 0 0 0 2.906 0 2.906
Solsonès 0 0 0 0 282 0 282
Tarragonès 1.647 1.020 5.916 412 2.261 8.995 4.928
Terra Alta 0 0 0 0 193 0 193
Urgell 0 0 0 0 718 0 718
Vallès Occidental 2.180 10.937 25.986 1.527 6.690 40.630 19.807
Vallès Oriental 0 0 0 0 8.041 0 8.041
Catalunya 39.441 .. .. .. .. 192.748 154.907
Alumnes residents per lloc d'estudi. Curs 2015-2016 Comarques i Aran
Lloc d'estudi
Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total d'alumnes residents
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
Alt Camp 0 0 871 871
Alt Empordà 0 0 2.198 2.198
Alt Penedès 0 0 1.940 1.940
Alt Urgell 0 0 364 364
Alta Ribagorça 0 0 57 57
Anoia 39 53 1.973 2.065
Aran 0 0 120 120
Bages 351 389 2.518 3.258
Baix Camp 466 265 3.273 4.004
Baix Ebre 30 34 1.284 1.348
Baix Empordà 0 0 2.269 2.269
Baix Llobregat 114 589 14.853 15.556
Baix Penedès 0 0 1.320 1.320
Barcelonès 30.080 7.914 12.449 50.443
Berguedà 0 0 755 755
Cerdanya 0 0 214 214
Conca de Barberà 0 0 356 356
Garraf 139 98 2.280 2.517
Garrigues 0 0 371 371
Garrotxa 0 0 1.062 1.062
Gironès 1.600 1.288 1.432 4.320
Maresme 377 934 8.183 9.494
Moianès 0 0 293 293
Montsià 0 0 1.093 1.093
Noguera 0 0 684 684
Osona 264 685 2.524 3.473
Pallars Jussà 0 0 237 237
Pallars Sobirà 0 0 93 93
Pla d'Urgell 0 0 735 735
Pla de l'Estany 0 0 695 695
Priorat 0 0 153 153
Ribera d'Ebre 0 0 476 476
Ripollès 0 0 447 447
Segarra 0 0 425 425
Segrià 2.154 812 1.360 4.326
Selva 0 0 2.906 2.906
Solsonès 0 0 282 282
Tarragonès 1.647 1.020 2.261 4.928
Terra Alta 0 0 193 193
Urgell 0 0 718 718
Vallès Occidental 2.180 10.937 6.690 19.807
Vallès Oriental 0 0 8.041 8.041
Catalunya 39.441 25.018 90.448 154.907
Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne. Curs 2015-2016 Comarques i Aran
Lloc de residència
Resideixen al mateix municipi Resideixen a la resta de la comarca Resideixen a la resta de Catalunya Resideixen fora de Catalunya No consta residència de l'alumne Total de llocs d'estudi localitzats
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
Alt Camp 0 0 0 0 0 0
Alt Empordà 0 0 0 0 0 0
Alt Penedès 0 0 0 0 0 0
Alt Urgell 0 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 39 53 84 5 21 202
Aran 0 0 0 0 0 0
Bages 351 389 1.086 173 226 2.225
Baix Camp 466 265 1.749 702 96 3.278
Baix Ebre 30 34 111 30 72 277
Baix Empordà 0 0 0 0 0 0
Baix Llobregat 114 589 1.678 175 120 2.676
Baix Penedès 0 0 0 0 0 0
Barcelonès 30.080 7.914 41.153 7.703 17.328 104.178
Berguedà 0 0 0 0 0 0
Cerdanya 0 0 0 0 0 0
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 0
Garraf 139 98 1.071 91 45 1.444
Garrigues 0 0 0 0 0 0
Garrotxa 0 0 0 0 0 0
Gironès 1.600 1.288 8.125 655 818 12.486
Maresme 377 934 1.595 110 17 3.033
Moianès 0 0 0 0 0 0
Montsià 0 0 0 0 0 0
Noguera 0 0 0 0 0 0
Osona 264 685 2.818 427 269 4.463
Pallars Jussà 0 0 0 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 0 0 0 0 0 0
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 0 0
Ripollès 0 0 0 0 0 0
Segarra 0 0 0 0 0 0
Segrià 2.154 812 3.301 1.591 1.003 8.861
Selva 0 0 0 0 0 0
Solsonès 0 0 0 0 0 0
Tarragonès 1.647 1.020 5.186 730 412 8.995
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 2.180 10.937 22.491 3.495 1.527 40.630
Vallès Oriental 0 0 0 0 0 0
Catalunya 39.441 25.018 90.448 15.887 21.954 192.748

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1006

Sou aquí: