Saltar al contingut principal

Ensenyaments universitaris. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Comarques i Aran

Alumnes residents i llocs d'estudi universitaris localitzats. Curs 2017/2018 Comarques i Aran
Residents que estudien al mateix municipi Residents que estudien a la resta de la comarca No residents que estudien a la comarca No consta residència i estudien a la comarca Residents que estudien a la resta de Catalunya Llocs d'estudi localitzats (1) Alumnes residents (2)
Alt Camp 0 0 0 0 895 0 895
Alt Empordà 0 0 0 0 2.260 0 2.260
Alt Penedès 0 0 0 0 2.105 0 2.105
Alt Urgell 0 0 0 0 375 0 375
Alta Ribagorça 0 0 0 0 50 0 50
Anoia 30 35 125 20 2.015 205 2.080
Aran 0 0 0 0 155 0 155
Bages 330 440 1.345 470 2.620 2.585 3.390
Baix Camp 415 225 2.325 100 3.210 3.070 3.850
Baix Ebre 10 20 85 115 1.310 225 1.335
Baix Empordà 0 0 0 0 2.205 0 2.205
Baix Llobregat 85 390 1.380 70 16.085 1.935 16.565
Baix Penedès 0 0 0 0 1.375 0 1.375
Barcelonès 32.995 8.035 53.875 7.405 12.185 102.315 53.215
Berguedà 0 0 0 0 755 0 755
Cerdanya 0 0 0 0 235 0 235
Conca de Barberà 0 0 0 0 355 0 355
Garraf 135 95 1.165 35 2.535 1.430 2.765
Garrigues 0 0 0 0 380 0 380
Garrotxa 0 0 0 0 1.065 0 1.065
Gironès 1.535 1.280 8.650 995 1.590 12.465 4.405
Maresme 405 960 2.060 40 8.630 3.460 9.995
Moianès 0 0 0 0 320 0 320
Montsià 10 20 60 0 1.050 95 1.080
Noguera 0 0 0 0 730 0 730
Osona 250 740 3.600 235 2.610 4.825 3.600
Pallars Jussà 0 0 0 0 255 0 255
Pallars Sobirà 0 0 0 0 100 0 100
Pla d'Urgell 0 0 0 0 755 0 755
Pla de l'Estany 0 0 0 0 700 0 700
Priorat 0 0 0 0 145 0 145
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 475 0 475
Ripollès 0 0 0 0 395 0 395
Segarra 0 0 0 0 475 0 475
Segrià 2.195 870 5.235 655 1.460 8.950 4.525
Selva 0 0 0 0 2.855 0 2.855
Solsonès 0 0 0 0 280 0 280
Tarragonès 1.590 1.000 5.860 445 2.390 8.895 4.980
Terra Alta 0 0 0 0 210 0 210
Urgell 0 0 0 0 750 0 750
Vallès Occidental 2.210 10.510 25.410 1.950 8.235 40.075 20.955
Vallès Oriental 0 30 240 0 8.385 270 8.410
Catalunya 42.195 .. .. .. .. 190.780 161.810
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
(1) Llocs d'estudi localitzats= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien a la comarca.
(2) Alumnes residents= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + Residents que estudien a la resta de Catalunya.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Alumnes residents per lloc d'estudi. Curs 2017/2018 Comarques i Aran
Lloc d'estudi
Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total d'alumnes residents
Alt Camp 0 0 895 895
Alt Empordà 0 0 2.260 2.260
Alt Penedès 0 0 2.105 2.105
Alt Urgell 0 0 375 375
Alta Ribagorça 0 0 50 50
Anoia 30 35 2.015 2.080
Aran 0 0 155 155
Bages 330 440 2.620 3.390
Baix Camp 415 225 3.210 3.850
Baix Ebre 10 20 1.310 1.335
Baix Empordà 0 0 2.205 2.205
Baix Llobregat 85 390 16.085 16.565
Baix Penedès 0 0 1.375 1.375
Barcelonès 32.995 8.035 12.185 53.215
Berguedà 0 0 755 755
Cerdanya 0 0 235 235
Conca de Barberà 0 0 355 355
Garraf 135 95 2.535 2.765
Garrigues 0 0 380 380
Garrotxa 0 0 1.065 1.065
Gironès 1.535 1.280 1.590 4.405
Maresme 405 960 8.630 9.995
Moianès 0 0 320 320
Montsià 10 20 1.050 1.080
Noguera 0 0 730 730
Osona 250 740 2.610 3.600
Pallars Jussà 0 0 255 255
Pallars Sobirà 0 0 100 100
Pla d'Urgell 0 0 755 755
Pla de l'Estany 0 0 700 700
Priorat 0 0 145 145
Ribera d'Ebre 0 0 475 475
Ripollès 0 0 395 395
Segarra 0 0 475 475
Segrià 2.195 870 1.460 4.525
Selva 0 0 2.855 2.855
Solsonès 0 0 280 280
Tarragonès 1.590 1.000 2.390 4.980
Terra Alta 0 0 210 210
Urgell 0 0 750 750
Vallès Occidental 2.210 10.510 8.235 20.955
Vallès Oriental 0 30 8.385 8.410
Catalunya 42.195 24.645 94.970 161.810
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne. Curs 2017/2018 Comarques i Aran
Lloc de residència
Resideixen al mateix municipi Resideixen a la resta de la comarca Resideixen a la resta de Catalunya Resideixen fora de Catalunya No consta residència de l'alumne Total de llocs d'estudi localitzats
Alt Camp 0 0 0 0 0 0
Alt Empordà 0 0 0 0 0 0
Alt Penedès 0 0 0 0 0 0
Alt Urgell 0 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 30 35 70 55 20 205
Aran 0 0 0 0 0 0
Bages 330 440 1.155 190 470 2.585
Baix Camp 415 225 1.645 680 100 3.070
Baix Ebre 10 20 60 25 115 225
Baix Empordà 0 0 0 0 0 0
Baix Llobregat 85 390 1.240 140 70 1.935
Baix Penedès 0 0 0 0 0 0
Barcelonès 32.995 8.035 46.085 7.790 7.405 102.315
Berguedà 0 0 0 0 0 0
Cerdanya 0 0 0 0 0 0
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 0
Garraf 135 95 1.055 110 35 1.430
Garrigues 0 0 0 0 0 0
Garrotxa 0 0 0 0 0 0
Gironès 1.535 1.280 7.950 700 995 12.465
Maresme 405 960 1.930 130 40 3.460
Moianès 0 0 0 0 0 0
Montsià 10 20 55 5 0 95
Noguera 0 0 0 0 0 0
Osona 250 740 3.000 600 235 4.825
Pallars Jussà 0 0 0 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 0 0 0 0 0 0
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 0 0
Ripollès 0 0 0 0 0 0
Segarra 0 0 0 0 0 0
Segrià 2.195 870 3.555 1.680 655 8.950
Selva 0 0 0 0 0 0
Solsonès 0 0 0 0 0 0
Tarragonès 1.590 1.000 5.020 840 445 8.895
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 2.210 10.510 21.910 3.500 1.950 40.075
Vallès Oriental 0 30 235 5 0 270
Catalunya 42.195 24.645 94.970 16.440 12.535 190.780
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1006