Ensenyaments universitaris. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Comarques i Aran, àmbits i províncies M

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Ensenyaments universitaris. Curs 2014-2015 Comarques i Aran, àmbits i províncies
Residents que estudien al mateix municipi Residents que estudien a la resta de l'àmbit geogràfic No residents que estudien a l'àmbit geogràfic No consta residència i estudien a l'àmbit geogràfic Residents que estudien a fora de l'àmbit geogràfic Llocs d'estudi localitzats (1) Alumnes residents (2)
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula de la Secretaria d'Universitats i Recerca.
(1) Llocs d'estudi localitzats= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de l'àmbit geogràfic + No residents que estudien a l'àmbit geogràfic + No consta residència i estudien a l'àmbit geogràfic.
(2) Alumnes residents= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de l'àmbit geogràfic + Residents que estudien a fora de l'àmbit geogràfic.
Alt Camp 0 0 0 0 843 0 843
Alt Empordà 0 0 0 0 2.194 0 2.194
Alt Penedès 0 0 0 0 1.940 0 1.940
Alt Urgell 0 0 0 0 359 0 359
Alta Ribagorça 0 0 0 0 47 0 47
Anoia 43 64 99 0 2.016 206 2.123
Aran 0 0 0 0 119 0 119
Bages 338 433 1.530 0 2.472 2.301 3.243
Baix Camp 465 239 2.472 71 3.235 3.247 3.939
Baix Ebre 23 27 156 0 1.294 206 1.344
Baix Empordà 0 0 0 0 2.279 0 2.279
Baix Llobregat 130 592 1.901 101 14.823 2.724 15.545
Baix Penedès 0 0 0 0 1.328 0 1.328
Barcelonès 30.902 7.927 52.306 11.616 12.549 102.751 51.378
Berguedà 0 0 0 0 792 0 792
Cerdanya 0 0 0 0 224 0 224
Conca de Barberà 0 0 0 0 393 0 393
Garraf 158 117 1.322 0 2.340 1.597 2.615
Garrigues 0 0 0 0 403 0 403
Garrotxa 0 0 0 0 1.083 0 1.083
Gironès 1.634 1.333 9.537 0 1.349 12.504 4.316
Maresme 358 830 1.485 0 8.322 2.673 9.510
Moianès 0 0 0 0 275 0 275
Montsià 0 0 0 0 1.110 0 1.110
Noguera 0 0 0 0 746 0 746
Osona 284 678 3.395 34 2.527 4.391 3.489
Pallars Jussà 0 0 0 0 243 0 243
Pallars Sobirà 0 0 0 0 90 0 90
Pla d'Urgell 0 0 0 0 729 0 729
Pla de l'Estany 0 0 0 0 750 0 750
Priorat 0 0 0 0 147 0 147
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 491 0 491
Ripollès 0 0 0 0 441 0 441
Segarra 0 0 0 0 419 0 419
Segrià 2.221 867 5.466 298 1.412 8.852 4.500
Selva 0 0 0 0 2.914 0 2.914
Solsonès 0 0 0 0 291 0 291
Tarragonès 1.686 1.037 6.043 245 2.230 9.011 4.953
Terra Alta 0 0 0 0 200 0 200
Urgell 0 0 0 0 705 0 705
Vallès Occidental 2.221 11.144 27.717 2 6.568 41.084 19.933
Vallès Oriental 0 0 0 0 8.056 0 8.056
Catalunya 40.463 116.036 22.681 12.367 : 191.547 156.499
Metropolità 33.611 65.058 38.844 11.719 5.832 149.232 104.501
Comarques Gironines 1.634 6.708 4.162 0 5.614 12.504 13.956
Camp de Tarragona 2.151 4.907 4.884 316 3.217 12.258 10.275
Terres de l'Ebre 23 62 121 0 3.060 206 3.145
Ponent 2.221 2.369 3.964 298 2.933 8.852 7.523
Comarques Centrals 622 1.683 4.353 34 5.810 6.692 8.115
Alt Pirineu i Aran 0 0 0 0 1.082 0 1.082
Penedès 201 417 1.185 0 7.284 1.803 7.902
Barcelona 34.434 79.946 31.594 11.753 4.505 157.727 118.885
Girona 1.634 6.717 4.153 0 5.793 12.504 14.144
Lleida 2.221 2.635 3.698 298 3.866 8.852 8.722
Tarragona 2.174 6.901 3.073 316 5.673 12.464 14.748
Alumnes residents per lloc d'estudi. Ensenyaments universitaris. Curs 2014-2015 Comarques i Aran, àmbits i províncies
Lloc d'estudi
Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de l'àmbit geogràfic Estudien a la resta de Catalunya Total d'alumnes residents
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula de la Secretaria d'Universitats i Recerca.
Alt Camp 0 0 843 843
Alt Empordà 0 0 2.194 2.194
Alt Penedès 0 0 1.940 1.940
Alt Urgell 0 0 359 359
Alta Ribagorça 0 0 47 47
Anoia 43 64 2.016 2.123
Aran 0 0 119 119
Bages 338 433 2.472 3.243
Baix Camp 465 239 3.235 3.939
Baix Ebre 23 27 1.294 1.344
Baix Empordà 0 0 2.279 2.279
Baix Llobregat 130 592 14.823 15.545
Baix Penedès 0 0 1.328 1.328
Barcelonès 30.902 7.927 12.549 51.378
Berguedà 0 0 792 792
Cerdanya 0 0 224 224
Conca de Barberà 0 0 393 393
Garraf 158 117 2.340 2.615
Garrigues 0 0 403 403
Garrotxa 0 0 1.083 1.083
Gironès 1.634 1.333 1.349 4.316
Maresme 358 830 8.322 9.510
Moianès 0 0 275 275
Montsià 0 0 1.110 1.110
Noguera 0 0 746 746
Osona 284 678 2.527 3.489
Pallars Jussà 0 0 243 243
Pallars Sobirà 0 0 90 90
Pla d'Urgell 0 0 729 729
Pla de l'Estany 0 0 750 750
Priorat 0 0 147 147
Ribera d'Ebre 0 0 491 491
Ripollès 0 0 441 441
Segarra 0 0 419 419
Segrià 2.221 867 1.412 4.500
Selva 0 0 2.914 2.914
Solsonès 0 0 291 291
Tarragonès 1.686 1.037 2.230 4.953
Terra Alta 0 0 200 200
Urgell 0 0 705 705
Vallès Occidental 2.221 11.144 6.568 19.933
Vallès Oriental 0 0 8.056 8.056
Catalunya 40.463 : 116.036 156.499
Metropolità 33.611 65.058 5.832 104.501
Comarques Gironines 1.634 6.708 5.614 13.956
Camp de Tarragona 2.151 4.907 3.217 10.275
Terres de l'Ebre 23 62 3.060 3.145
Ponent 2.221 2.369 2.933 7.523
Comarques Centrals 622 1.683 5.810 8.115
Alt Pirineu i Aran 0 0 1.082 1.082
Penedès 201 417 7.284 7.902
Barcelona 34.434 79.946 4.505 118.885
Girona 1.634 6.717 5.793 14.144
Lleida 2.221 2.635 3.866 8.722
Tarragona 2.174 6.901 5.673 14.748
Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne. Ensenyaments universitaris. Curs 2014-2015 Comarques i Aran, àmbits i províncies
Lloc de residència
Resideixen al mateix municipi Resideixen a la resta de l'àmbit geogràfic Resideixen a la resta de Catalunya Resideixen fora de Catalunya No consta residència de l'alumne Total de llocs d'estudi localitzats
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula de la Secretaria d'Universitats i Recerca.
Alt Camp 0 0 0 0 0 0
Alt Empordà 0 0 0 0 0 0
Alt Penedès 0 0 0 0 0 0
Alt Urgell 0 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 43 64 84 15 0 206
Aran 0 0 0 0 0 0
Bages 338 433 1.173 357 0 2.301
Baix Camp 465 239 1.737 735 71 3.247
Baix Ebre 23 27 84 72 0 206
Baix Empordà 0 0 0 0 0 0
Baix Llobregat 130 592 1.680 221 101 2.724
Baix Penedès 0 0 0 0 0 0
Barcelonès 30.902 7.927 40.921 11.385 11.616 102.751
Berguedà 0 0 0 0 0 0
Cerdanya 0 0 0 0 0 0
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 0
Garraf 158 117 1.195 127 0 1.597
Garrigues 0 0 0 0 0 0
Garrotxa 0 0 0 0 0 0
Gironès 1.634 1.333 8.146 1.391 0 12.504
Maresme 358 830 1.375 110 0 2.673
Moianès 0 0 0 0 0 0
Montsià 0 0 0 0 0 0
Noguera 0 0 0 0 0 0
Osona 284 678 2.779 616 34 4.391
Pallars Jussà 0 0 0 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 0 0 0 0 0 0
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 0 0
Ripollès 0 0 0 0 0 0
Segarra 0 0 0 0 0 0
Segrià 2.221 867 3.221 2.245 298 8.852
Selva 0 0 0 0 0 0
Solsonès 0 0 0 0 0 0
Tarragonès 1.686 1.037 5.226 817 245 9.011
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 2.221 11.144 23.127 4.590 2 41.084
Vallès Oriental 0 0 0 0 0 0
Catalunya 40.463 : 116.036 22.681 12.367 191.547
Metropolità 33.611 65.058 22.538 16.306 11.719 149.232
Comarques Gironines 1.634 6.708 2.771 1.391 0 12.504
Camp de Tarragona 2.151 4.907 3.332 1.552 316 12.258
Terres de l'Ebre 23 62 49 72 0 206
Ponent 2.221 2.369 1.719 2.245 298 8.852
Comarques Centrals 622 1.683 3.380 973 34 6.692
Alt Pirineu i Aran 0 0 0 0 0 0
Penedès 201 417 1.043 142 0 1.803
Barcelona 34.434 79.946 14.173 17.421 11.753 157.727
Girona 1.634 6.717 2.762 1.391 0 12.504
Lleida 2.221 2.635 1.453 2.245 298 8.852
Tarragona 2.174 6.901 1.449 1.624 316 12.464

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/1006

Sou aquí: