Saltar al contingut principal

Qualitat de l'aigua. Controls efectuats en aigües continentals

Qualitat de l'aigua. 2018 Controls efectuats en aigües continentals (superficials i subterrànies) i costaneres
Tipus de control
Estacions de control elements fisicoquímics substàncies prioritàries elements biològics control piezomètric total
Rius 310 2.224 172 171 : 2.567
Embassaments 13 12 11 12 : 35
Zones humides 34 47 28 27 : 102
Estanys 1 1 : 1 : 2
Aigües costaneres i badies 228 628 140 588 : 1.356
Aigües subterrànies 1.277 1.277 : : 400 1.677
Total 1.863 4.189 351 799 400 5.739
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Notes:
- A partir de l'any 2007, s'inicia una nova etapa d'adaptació als requeriments establerts per la Directiva Marc de l'Aigua. El control de les aigües superficials es realitza d'acord amb el que estableix el corresponent Programa de Seguiment i Control que s'ha concretat en els mostrejos i controls que s'especifiquen en aquesta taula.
- Els números corresponents a Embassaments, Zones humides i Estanys corresponen a nombre de punts mostrejats el 2016. No està indicat el nombre de mostrejos realitzats a cada punt, ni el nombre d'elements analitzats inclosos dintre del paquet "fisicoquímics" o "biològics".
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/232