Qualitat de l'aigua. Controls efectuats en aigües continentals M

Qualitat de l'aigua. 2015 Controls efectuats en aigües continentals (superficials i subterrànies) i costaneres
Tipus de control
Estacions de control elements fisicoquímics substàncies prioritàries elements biològics control piezomètric total
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Nota: A partir de l'any 2007, s'inicia una nova etapa d'adaptació als requeriments establerts per la Directiva Marc de l'Aigua. El control de les aigües superficials es realitza d'acord amb el que estableix el corresponent Programa de Seguiment i Control que s'ha concretat en els mostrejos i controls que s'especifiquen en aquesta taula.
Advertiment: Les dades de la variable Aigües costeneres i badies es van revisar el 19 d’octubre de 2016.
Rius 328 328 151 .. 479
Embassaments 13 .. 0
Zones humides 56 .. 0
Estanys 1 .. 0
Aigües costaneres i badies 65 65 .. 65
Aigües subterrànies 1.385 1.030 311 .. 2.820 4.161
Total 1.848 1.423 462 0 2.820 4.705

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/232

Sou aquí: