Qualitat de l'aigua. Controls efectuats en aigües continentals M

Qualitat de l'aigua. 2016 Controls efectuats en aigües continentals (superficials i subterrànies) i costaneres
Tipus de control
Estacions de control elements fisicoquímics substàncies prioritàries elements biològics control piezomètric total
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Notes:
- A partir de l'any 2007, s'inicia una nova etapa d'adaptació als requeriments establerts per la Directiva Marc de l'Aigua. El control de les aigües superficials es realitza d'acord amb el que estableix el corresponent Programa de Seguiment i Control que s'ha concretat en els mostrejos i controls que s'especifiquen en aquesta taula.
- Els números corresponents a Embassaments, Zones humides i Estanys corresponen a nombre de punts mostrejats el 2016. No està indicat el nombre de mostrejos realitzats a cada punt, ni el nombre d'elements analitzats inclosos dintre del paquet "fisicoquímics" o "biològics".
Rius 384 312 84 245 .. 641
Embassaments 13 12 0   12 .. 24
Zones humides 56 35 0   35 .. 70
Estanys 1 1 0   1 .. 2
Aigües costaneres i badies 230 528 164 598 .. 1.290
Aigües subterrànies 1.158 1.098 273 .. 266 1.637
Total 1.842 1.986 521 891 266 3.664

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/232

Sou aquí: