Saltar al contingut principal

Residus industrials. Per sectors d'activitat

Residus industrials. 2014-2018 Per sectors d'activitat (CCAE-09)
2014 2015 2016 2017 2018
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 7.361 8.238 6.582 6.767 6.428
Indústries extractives 8.959 21.380 22.402 9.238 18.261
Alimentació, begudes i tabac 923.698 911.263 905.659 938.405 911.480
Tèxtil, peces de vestir, cuir i calçat 58.969 59.919 69.208 70.940 72.388
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 33.453 22.914 24.337 26.847 29.479
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 466.459 382.336 380.500 426.797 383.373
Coqueries i refinació del petroli 13.081 13.527 12.802 11.546 10.625
Indústria química, prod. farmacèutics, cautxú i mat. plàstiques 609.108 590.073 628.319 645.367 670.072
Altres productes minerals no metàl·lics 146.681 146.777 148.959 148.221 183.763
Metal·lúrgia, fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 771.212 812.727 801.202 818.090 799.022
Informàtics, electrònics i òptics, equip elèctric, maquinària i equip, vehicles motor, remolcs i semiremolcs, altres materials transport 356.009 378.962 341.679 381.854 374.615
Mobles, manufactureres diverses, instal·lació maquinària i equip 35.182 36.565 43.518 50.598 51.380
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 33.547 27.498 19.785 19.434 30.070
Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres (1) 569.242 593.301 605.538 642.874 612.144
Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 11.786 15.450 14.657 22.638 38.357
Construcció 5.990 7.806 9.335 11.136 15.741
Serveis (excepte vendes engròs de deixalles i residus) 80.526 84.031 118.939 117.516 128.507
Venda a l'engròs de deixalles i residus 130 108 85 151 264
Total 4.131.395 4.112.875 4.153.506 4.348.419 4.335.969
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Inclou les depuradores d'aigües residuals urbanes.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/239