Saltar al contingut principal

Població empadronada. Per grandària del municipi. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població empadronada. 2019 Per grandària del municipi. Comarques i Aran, àmbits i províncies
Fins a 500 habitants De 501 a 2.000 habitants De 2.001 a 5.000 habitants De 5.001 a 10.000 habitants De 10.001 a 50.000 habitants Més de 50.000 habitants Total
Alt Camp 3.297 9.249 2.327 5.064 24.359 0 44.296
Alt Empordà 7.813 27.803 12.880 5.394 87.449 0 141.339
Alt Penedès 374 14.106 26.154 15.144 52.633 0 108.411
Alt Urgell 2.177 5.911 0 0 12.089 0 20.177
Alta Ribagorça 0 1.582 2.220 0 0 0 3.802
Anoia 2.479 7.639 18.108 24.484 68.028 0 120.738
Aran 676 3.858 0 5.559 0 0 10.093
Bages 1.595 4.603 27.962 56.075 10.936 77.714 178.885
Baix Camp 1.328 10.670 9.840 18.728 46.034 104.373 190.973
Baix Ebre 377 4.246 13.359 14.760 44.854 0 77.596
Baix Empordà 4.816 10.604 6.336 5.223 107.380 0 134.359
Baix Llobregat 0 1.884 15.694 38.023 399.951 370.411 825.963
Baix Penedès 0 2.704 19.674 5.517 77.096 0 104.991
Barcelonès 0 0 0 0 37.097 2.241.340 2.278.437
Berguedà 3.974 5.610 13.368 0 16.494 0 39.446
Cerdanya 2.884 6.050 0 9.258 0 0 18.192
Conca de Barberà 3.177 3.073 6.428 7.364 0 0 20.042
Garraf 0 0 8.446 0 75.355 67.086 150.887
Garrigues 4.051 3.076 5.619 6.087 0 0 18.833
Garrotxa 2.570 11.222 8.570 0 35.228 0 57.590
Gironès 1.213 8.463 21.563 19.075 41.742 101.852 193.908
Maresme 0 2.071 14.493 77.043 230.818 128.265 452.690
Moianès 817 4.056 2.463 6.267 0 0 13.603
Montsià 346 2.954 7.210 21.399 35.527 0 67.436
Noguera 4.471 11.104 6.033 0 17.162 0 38.770
Osona 4.072 9.022 38.158 28.435 81.134 0 160.821
Pallars Jussà 1.888 2.364 2.984 5.844 0 0 13.080
Pallars Sobirà 3.350 1.433 2.149 0 0 0 6.932
Pla d'Urgell 0 10.372 11.638 0 14.683 0 36.693
Pla de l'Estany 1.370 4.112 6.985 0 19.826 0 32.293
Priorat 4.876 1.535 2.834 0 0 0 9.245
Ribera d'Ebre 768 8.912 6.495 5.690 0 0 21.865
Ripollès 2.709 2.956 8.736 0 10.686 0 25.087
Segarra 3.348 3.388 0 16.316 0 0 23.052
Segrià 3.412 17.465 27.425 22.560 0 138.956 209.818
Selva 912 6.227 21.932 52.002 90.544 0 171.617
Solsonès 2.440 1.935 0 9.094 0 0 13.469
Tarragonès 567 5.852 25.706 24.243 65.847 134.515 256.730
Terra Alta 1.215 7.211 3.064 0 0 0 11.490
Urgell 1.988 7.103 0 10.504 17.098 0 36.693
Vallès Occidental 172 780 4.466 41.083 218.663 660.073 925.237
Vallès Oriental 1.135 4.752 23.184 86.063 181.911 112.593 409.638
Catalunya 82.657 257.957 434.503 642.298 2.120.624 4.137.178 7.675.217
Metropolità 1.376 10.866 60.300 242.212 1.068.440 3.512.682 4.895.876
Comarques Gironines 21.403 71.387 87.002 81.694 392.855 101.852 756.193
Camp de Tarragona 13.245 30.379 47.135 55.399 136.240 238.888 521.286
Terres de l'Ebre 2.706 23.323 30.128 41.849 80.381 0 178.387
Ponent 17.270 52.508 50.715 55.467 48.943 138.956 363.859
Comarques Centrals 14.055 24.379 83.023 99.871 108.564 77.714 407.606
Alt Pirineu i Aran 10.975 21.198 7.353 20.661 12.089 0 72.276
Penedès 1.627 23.917 68.847 45.145 273.112 67.086 479.734
Barcelona 14.030 54.934 192.496 372.617 1.373.020 3.657.482 5.664.579
Girona 23.873 74.510 87.002 90.952 392.855 101.852 771.044
Lleida 28.803 72.107 58.068 75.964 61.032 138.956 434.930
Tarragona 15.951 56.406 96.937 102.765 293.717 238.888 804.664
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/248