Indicadors de nupcialitat M

Indicadors de nupcialitat. 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Font: Idescat. Estadística de matrimonis; Estimacions de població; Estadística de nul·litats separacions i divorcis.
(1) Matrimonis entre persones de diferent sexe fins al 2011 i tots els matrimonis a partir de 2012.
Nota: A partir de 2012, a més dels matrimonis inscrits a Catalunya i amb residència a Catalunya, inclou els matrimonis amb residència a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
(p) Dades provisionals.
Matrimonis 27.358 26.044 26.823 27.592 29.355
Per 1.000 habitants 3,6 3,5 3,6 3,7 3,9
Per 1.000 habitants de 15 anys i més 9,6 9,2 9,4 9,6 10,1
Matrimonis de diferent sexe 26.509 25.342 26.114 26.793 28.396
Matrimonis del mateix sexe 849 702 709 799 959
Cònjuges per estat civil anterior (1)
Homes 27.461 26.130 26.826 27.657 29.396
solters 22.237 20.966 21.529 22.066 23.263
vidus 271 294 264 261 296
divorciats 4.953 4.870 5.033 5.330 5.837
% d'homes casats en primeres núpcies 81,0 80,2 80,3 79,8 79,1
Dones 27.255 25.958 26.820 27.527 29.314
solteres 22.217 20.987 21.743 22.148 23.479
vídues 176 187 188 173 204
divorciades 4.862 4.784 4.889 5.206 5.631
% de dones casades en primeres núpcies 81,5 80,8 81,1 80,5 80,1
Per 1.000 habitants de 15 anys i més (1)
Homes
solters 19,5 18,6 19,2 19,7 20,7
vidus 3,5 3,9 3,6 3,7 4,3
divorciats 36,4 33,0 31,6 31,0 31,6
Dones
solteres 23,6 22,3 23,1 23,4 24,5
vídues 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
divorciades 28,3 26,2 25,2 25,3 25,8
Matrimonis per estat civil anterior d'ambdós cònjuges
Entre persones solteres 19.764 18.561 19.158 19.505 20.540
Entre una persona soltera i una persona casada anteriorment 4.926 4.831 4.956 5.204 5.662
Entre persones divorciades o vidues 2.668 2.652 2.709 2.883 3.153
% de matrimonis en segones (o subsegüents) núpcies per a almenys un dels cònjuges 27,8 28,7 28,6 29,3 30,0
Matrimonis per tipus de celebració (1)
Catòlic 5.360 4.262 4.343 4.083 4.027
Altres religions 224 189 198 207 235
Exclusivament civil 21.774 21.593 22.282 23.302 25.093
No hi consta 0 0 0 0 0
% exclusivament civil 79,6 82,9 83,1 84,5 85,5
Cònjuges de nacionalitat estrangera (1)
Homes 3.664 3.654 3.199 3.072 3.316
Dones 4.198 4.249 3.880 3.778 4.075
% de cònjuges de nacionalitat estrangera 14,4 15,2 13,2 12,4 12,6
Dissolució de matrimonis 44.710 44.662 45.788 45.561 44.991
Per defunció d'un dels cònjuges 24.810 26.078 26.197 26.662 26.360
Per nul·litat 26 20 33 52 66
Per separació 1.065 849 818 785 634
Per divorci 18.809 17.715 18.740 18.062 17.931
Ruptures matrimonials (per 1.000 habitants) 2,7 2,5 2,6 2,5 2,5
Per separació 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Per divorci 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/289