Indicadors de mortalitat M

Indicadors de mortalitat. 2009-2013
2009 2010 2011 2012 2013
Font: Idescat. Estadística de defuncions; Departament de Salut.
(1) A partir de l'any 2009, s'hi inclou la categoria de no hi consta estat civil. Els anys anteriors es distribuïen proporcionalment a les altres categories.
Nota: A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.
Defuncions 59.631 59.057 59.576 62.977 60.807
Per 1.000 habitants 8,08 7,96 8,01 8,40 8,16
Per 1.000 homes 8,28 8,25 8,27 8,58 8,42
Per 1.000 dones 7,88 7,69 7,76 8,23 7,90
Defuncions per sexe i estat civil (1) 59.631 59.057 59.576 62.977 60.807
homes 30.291 30.260 30.353 31.728 30.872
solters 3.291 3.306 3.237 3.635 3.638
casats 17.516 17.333 17.483 19.292 18.672
vidus 5.768 5.824 5.960 7.216 6.902
divorciats i separats 1.221 1.296 1.361 1.585 1.660
no hi consta 2495 2501 2.312 0 0
dones 29.340 28.797 29.223 31.249 29.935
solteres 2.899 2.837 2.860 3.295 2.976
casades 6.330 6.337 6.354 7.646 7.406
vídues 17.354 16.959 17.512 19.500 18.660
divorciades i separades 563 602 670 808 893
no hi consta 2194 2.062 1.827 0 0
Esperança de vida en néixer (anys) 82,00 82,20 82,47 82,65 83,19
Esperança de vida a diferents edats
0 anys
homes 78,93 79,20 79,48 79,78 80,25
dones 84,97 85,10 85,36 85,41 86,01
15 anys
homes 64,32 64,60 64,83 65,13 65,56
dones 70,32 70,50 70,68 70,72 71,28
30 anys
homes 49,69 49,90 50,15 50,42 50,84
dones 55,49 55,60 55,84 55,88 56,41
45 anys
homes 35,30 35,50 35,72 35,94 36,34
dones 40,86 41,00 41,19 41,21 41,71
60 anys
homes 22,25 22,40 22,58 22,69 23,07
dones 26,88 27,00 27,21 27,21 27,69
75 anys
homes 11,13 11,30 11,40 11,43 11,83
dones 13,82 13,90 14,13 14,12 14,59
Mortalitat infantil 253 221 232 235 180
Per 1.000 nascuts vius 2,98 2,63 2,87 3,03 2,51
Mortalitat perinatal 373 390 452 400 342
Per 1.000 naixements 4,38 4,63 5,57 5,15 4,76
Mortalitat neonatal 166 158 157 157 128
Per 1.000 nascuts vius 1,96 1,88 1,94 2,03 1,79
Mortalitat postneonatal 87 63 75 78 52
Per 1.000 nascuts vius 1,03 0,75 0,93 1,01 0,73
Mortalitat menors 5 anys 326 270 294 279 227
Per 1.000 nascuts vius 3,70 3,21 3,70 3,60 3,17

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/291/2013