Taxa de mortalitat. Per sexe i grups d'edat M

Taxa de mortalitat. 2009-2013 Homes. Per grups d'edat
2009 2010 2011 2012 2013
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.
Notes: Defuncions per 1.000 habitants de cada grup d'edat.
A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.
De 0 anys 3,30 2,63 2,85 3,15 2,79
D'1 a 4 anys 0,20 0,16 0,22 0,17 0,14
De 5 a 9 anys 0,08 0,07 0,07 0,10 0,07
De 10 a 14 anys 0,13 0,12 0,08 0,08 0,09
De 15 a 19 anys 0,31 0,27 0,28 0,22 0,21
De 20 a 24 anys 0,42 0,44 0,37 0,44 0,36
De 25 a 29 anys 0,52 0,42 0,47 0,39 0,43
De 30 a 34 anys 0,65 0,51 0,57 0,54 0,54
De 35 a 39 anys 0,85 0,83 0,71 0,79 0,68
De 40 a 44 anys 1,51 1,38 1,38 1,29 1,27
De 45 a 49 anys 2,91 2,73 2,56 2,44 2,33
De 50 a 54 anys 4,55 4,39 4,33 4,02 4,05
De 55 a 59 anys 6,66 7,15 6,42 6,40 6,19
De 60 a 64 anys 10,04 10,01 9,75 9,94 9,74
De 65 a 69 anys 15,36 15,37 14,69 14,86 14,77
De 70 a 74 anys 24,82 24,70 23,98 23,51 22,52
De 75 a 79 anys 42,09 39,46 39,43 39,55 37,60
De 80 a 84 anys 76,13 73,42 71,20 70,33 66,23
De 85 a 89 anys 133,49 127,41 125,61 130,63 121,47
De 90 a 94 anys 230,33 231,55 216,96 217,72 204,39
De 95 anys i més 377,88 393,04 438,89 344,90 297,11
Total 8,28 8,25 8,27 8,58 8,42
Taxa de mortalitat. 2009-2013 Dones. Per grups d'edat
2009 2010 2011 2012 2013
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.
Notes: Defuncions per 1.000 habitants de cada grup d'edat.
A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.
De 0 anys 2,47 2,57 2,74 2,74 2,02
D'1 a 4 anys 0,17 0,12 0,15 0,08 0,14
De 5 a 9 anys 0,13 0,04 0,07 0,09 0,06
De 10 a 14 anys 0,09 0,07 0,11 0,04 0,08
De 15 a 19 anys 0,20 0,11 0,13 0,15 0,12
De 20 a 24 anys 0,22 0,17 0,20 0,16 0,17
De 25 a 29 anys 0,26 0,21 0,21 0,22 0,15
De 30 a 34 anys 0,29 0,24 0,27 0,29 0,22
De 35 a 39 anys 0,49 0,44 0,46 0,42 0,44
De 40 a 44 anys 0,85 0,90 0,78 0,73 0,64
De 45 a 49 anys 1,36 1,42 1,32 1,38 1,22
De 50 a 54 anys 1,93 2,01 2,07 2,10 1,91
De 55 a 59 anys 2,73 2,94 2,81 2,66 2,84
De 60 a 64 anys 3,80 3,92 3,58 3,96 3,88
De 65 a 69 anys 5,78 5,71 5,80 5,83 5,88
De 70 a 74 anys 11,31 10,43 10,27 10,52 9,89
De 75 a 79 anys 21,49 20,42 18,82 19,97 18,96
De 80 a 84 anys 45,40 43,30 41,83 42,65 39,04
De 85 a 89 anys 95,51 88,60 87,24 90,48 84,11
De 90 a 94 anys 184,51 174,21 169,52 169,48 159,41
De 95 anys i més 391,42 385,08 422,66 308,47 272,63
Total 7,88 7,69 7,76 8,23 7,90

Índex [+]