Saltar al contingut principal

Població activa i inactiva. Per sexe. Províncies

Població activa i inactiva. 2018 Per sexe. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Població de 16 anys i més 4.574,9 615,3 353,5 655,6 6.199,2 38.886,8 15,9
Homes 2.195,5 305,0 178,7 324,8 3.004,0 18.908,8 15,9
Dones 2.379,4 310,4 174,8 330,7 3.195,2 19.978,0 16,0
Població activa 2.808,3 383,8 211,3 395,2 3.798,6 22.806,8 16,7
Homes 1.464,7 206,5 115,4 214,3 2.001,0 12.206,6 16,4
Dones 1.343,5 177,3 95,9 180,9 1.797,7 10.600,3 17,0
Població ocupada 2.496,9 340,2 188,9 336,1 3.362,2 19.327,7 17,4
Homes 1.309,1 183,8 104,2 184,8 1.781,9 10.532,0 16,9
Dones 1.187,8 156,4 84,8 151,3 1.580,3 8.795,7 18,0
Població desocupada 311,4 43,6 22,3 59,1 436,4 3.479,1 12,5
Homes 155,6 22,7 11,2 29,5 219,0 1.674,6 13,1
Dones 155,7 20,9 11,1 29,6 217,4 1.804,5 12,0
Desocupada que cerca la primera feina 32,5 5,2 3,6 5,6 46,8 353,1 13,3
Homes 16,3 2,5 1,9 2,3 23,0 165,2 13,9
Dones 16,2 2,7 1,6 3,4 23,9 187,9 12,7
Població inactiva 1.766,6 231,5 142,2 260,3 2.400,6 16.079,9 14,9
Homes 730,8 98,5 63,3 110,5 1.003,0 6.702,2 15,0
Dones 1.035,8 133,0 78,9 149,8 1.397,6 9.377,7 14,9
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/293