Saltar al contingut principal

Població activa i inactiva. Per sexe. Províncies

Població activa i inactiva. 2019 Per sexe. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Població de 16 anys i més 4.635,9 624,3 356,2 665,7 6.282,2 39.269,3 16,0
Homes 2.227,4 309,7 180,3 330,3 3.047,6 19.094,5 16,0
Dones 2.408,6 314,7 175,9 335,5 3.234,6 20.174,8 16,0
Població activa 2.859,5 393,2 221,3 393,1 3.867,1 23.027,1 16,8
Homes 1.479,9 208,7 121,2 214,0 2.023,8 12.273,4 16,5
Dones 1.379,6 184,5 100,1 179,1 1.843,3 10.753,7 17,1
Població ocupada 2.547,8 352,6 200,0 340,2 3.440,7 19.779,3 17,4
Homes 1.325,2 188,0 109,8 186,5 1.809,5 10.745,6 16,8
Dones 1.222,6 164,6 90,2 153,8 1.631,2 9.033,7 18,1
Població desocupada 311,6 40,6 21,4 52,8 426,4 3.247,8 13,1
Homes 154,7 20,6 11,5 27,5 214,3 1.527,8 14,0
Dones 157,0 19,9 9,9 25,3 212,1 1.720,0 12,3
Desocupada que cerca la primera feina 35,5 3,9 3,8 4,8 48,0 332,7 14,4
Homes 19,0 2,0 1,8 1,8 24,6 154,7 15,9
Dones 16,5 1,9 2,1 3,0 23,3 178,0 13,1
Població inactiva 1.776,5 231,1 134,9 272,7 2.415,1 16.242,2 14,9
Homes 747,4 101,0 59,1 116,3 1.023,8 6.821,0 15,0
Dones 1.029,0 130,2 75,7 156,4 1.391,3 9.421,1 14,8
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/293