Saltar al contingut principal

Població activa. Per grups d'edat i sexe

Població activa. 2015-2019 Per grups d'edat i sexe
2015 2016 2017 2018 2019
16-24 anys 272,5 264,1 278,5 292,5 312,5
Homes 140,9 137,9 148,3 156,9 164,3
Dones 131,6 126,3 130,2 135,6 148,2
25-54 anys 2.938,9 2.921,5 2.902,5 2.888,7 2.906,0
Homes 1.547,0 1.525,1 1.508,4 1.505,0 1.513,0
Dones 1.392,0 1.396,4 1.394,1 1.383,7 1.393,0
55 anys i més 569,4 591,8 601,6 617,4 648,7
Homes 312,2 318,6 328,9 339,0 346,6
Dones 257,2 273,2 272,7 278,4 302,1
Total 3.780,8 3.777,5 3.782,6 3.798,6 3.867,1
Homes 2.000,1 1.981,6 1.985,6 2.001,0 2.023,8
Dones 1.780,7 1.795,9 1.797,0 1.797,7 1.843,3
16-64 anys 3.752,9 3.751,3 3.750,8 3.763,7 3.827,8
Homes 1.984,6 1.965,9 1.964,9 1.979,0 2.001,6
Dones 1.768,3 1.785,4 1.785,9 1.784,7 1.826,3
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/298