Saltar al contingut principal

Població ocupada. Per temps en l'ocupació actual i sexe

Població ocupada. 2014-2018 Per temps en l'ocupació actual i sexe
2014 2015 2016 2017 2018
Menys d'1 any 449,8 475,8 527,2 559,8 568,1
Homes 232,3 261,3 280,5 286,6 286,0
Dones 217,5 214,6 246,7 273,2 282,1
D'1 a 3 anys 359,7 398,1 442,2 526,7 565,2
Homes 184,6 204,6 229,6 279,5 300,2
Dones 175,1 193,5 212,5 247,2 265,0
De 3 anys i més 2.221,3 2.203,8 2.214,4 2.188,8 2.229,0
Homes 1.177,4 1.177,4 1.181,8 1.171,0 1.195,8
Dones 1.043,9 1.026,4 1.032,6 1.017,8 1.033,2
Total 3.030,9 3.077,7 3.183,9 3.275,3 3.362,2
Homes 1.594,3 1.643,3 1.692,0 1.737,0 1.781,9
Dones 1.436,6 1.434,5 1.491,9 1.538,3 1.580,3
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Temps treballant sense interrupció en l'ocupació actual.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/308