Saltar al contingut principal

Població ocupada. Per temps en l'ocupació actual i sexe

Població ocupada. 2015-2019 Per temps en l'ocupació actual i sexe
2015 2016 2017 2018 2019
Menys d'1 any 475,8 527,2 559,8 568,1 575,7
Homes 261,3 280,5 286,6 286,0 290,9
Dones 214,6 246,7 273,2 282,1 284,8
D'1 a 3 anys 398,1 442,2 526,7 565,2 566,2
Homes 204,6 229,6 279,5 300,2 294,1
Dones 193,5 212,5 247,2 265,0 272,1
De 3 anys i més 2.203,8 2.214,4 2.188,8 2.229,0 2.298,8
Homes 1.177,4 1.181,8 1.171,0 1.195,8 1.224,5
Dones 1.026,4 1.032,6 1.017,8 1.033,2 1.074,3
Total 3.077,7 3.183,9 3.275,3 3.362,2 3.440,7
Homes 1.643,3 1.692,0 1.737,0 1.781,9 1.809,5
Dones 1.434,5 1.491,9 1.538,3 1.580,3 1.631,2
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Temps treballant sense interrupció en l'ocupació actual.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/308