Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per branques d'activitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. 2018 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (1/3)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01, 02, 03) Indústries extractives, energia, aigua i residus (05-09, 35-39) Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (10-18) Química i cautxú (19-22) Metal·lúrgia (23-25) Maquinària, material elèctric i de transport (26-33) Construcció (41, 42, 43)
Alt Camp 199,7 19,4 157,3 49,4 119,2 75,3 182,1
Alt Empordà 338,7 59,2 242,8 20,3 66,7 94,8 760,0
Alt Penedès 285,7 25,2 465,1 86,5 107,8 169,7 342,7
Alt Urgell 38,1 6,4 27,8 2,3 5,5 17,3 98,5
Alta Ribagorça 1,6 1,0 2,4 0,0 0,2 0,2 18,7
Anoia 169,8 54,4 848,0 73,8 194,3 186,0 485,3
Aran 2,8 2,2 6,2 0,0 0,6 1,2 47,5
Bages 166,7 92,2 714,9 126,9 269,8 297,6 904,5
Baix Camp 465,3 80,7 413,8 81,5 152,4 179,7 1.162,6
Baix Ebre 446,4 24,1 225,3 70,3 54,4 139,3 385,3
Baix Empordà 232,8 48,1 255,4 48,3 62,5 51,1 830,5
Baix Llobregat 252,9 369,9 1.763,2 669,4 856,3 1.113,2 3.380,0
Baix Penedès 208,3 62,1 273,0 75,9 103,3 147,9 753,3
Barcelonès 511,1 1.009,9 3.816,7 1.179,4 1.245,8 1.905,2 8.548,9
Berguedà 42,2 16,7 217,0 11,0 18,1 46,2 170,8
Cerdanya 5,3 2,8 6,3 1,1 2,5 2,5 62,8
Conca de Barberà 35,6 7,6 66,6 8,7 30,5 29,2 62,3
Garraf 121,8 60,9 302,9 70,3 120,3 160,7 757,3
Garrigues 110,1 8,8 58,1 16,3 18,4 18,5 62,3
Garrotxa 36,5 5,8 288,8 58,2 36,1 36,1 137,2
Gironès 296,3 61,7 553,2 57,6 117,0 131,7 1.010,8
Maresme 511,8 203,1 2.326,4 274,7 326,0 415,4 2.230,7
Moianès 9,5 1,3 85,8 12,8 9,6 7,2 27,1
Montsià 397,8 35,6 218,3 56,3 68,1 151,7 274,8
Noguera 285,4 13,2 111,3 4,9 35,7 35,5 148,8
Osona 148,9 49,6 989,2 91,9 213,1 275,7 512,2
Pallars Jussà 35,6 3,2 29,9 0,4 1,3 4,2 58,5
Pallars Sobirà 7,3 1,0 5,3 0,9 0,5 1,1 16,2
Pla d'Urgell 283,4 10,3 91,8 13,2 28,9 27,9 76,7
Pla de l'Estany 57,3 5,4 89,0 8,4 39,8 33,2 77,8
Priorat 84,7 1,9 47,4 1,5 3,2 10,4 19,4
Ribera d'Ebre 238,3 5,0 58,8 18,9 11,0 24,7 93,5
Ripollès 24,4 3,4 99,3 35,7 39,5 35,9 65,3
Segarra 50,2 9,4 128,3 6,9 18,3 33,5 53,2
Segrià 1.509,2 41,2 421,5 39,0 104,0 105,7 876,7
Selva 236,2 62,7 544,2 72,6 128,2 171,2 766,9
Solsonès 24,8 3,9 29,7 5,8 11,2 36,9 46,7
Tarragonès 297,1 131,8 363,2 131,3 225,9 245,9 1.460,0
Terra Alta 52,0 1,6 39,0 1,9 1,9 4,1 38,4
Urgell 240,0 10,3 146,6 16,6 32,5 33,3 129,8
Vallès Occidental 366,9 355,9 3.351,4 1.016,0 1.201,5 1.577,4 4.813,8
Vallès Oriental 277,2 161,6 1.236,0 624,6 581,9 842,6 1.635,7
Catalunya 9.105,7 3.130,4 21.117,1 5.141,8 6.663,5 8.876,7 33.585,7
Metropolità 1.921,6 2.100,7 12.520,7 3.767,5 4.214,4 5.853,9 20.618,0
Comarques Gironines 1.222,3 246,4 2.072,7 301,2 489,7 553,9 3.648,5
Camp de Tarragona 1.082,3 241,4 1.048,3 272,4 531,2 540,5 2.886,3
Terres de l'Ebre 1.134,6 66,3 541,4 147,5 135,4 319,8 792,0
Ponent 2.478,3 93,1 957,6 96,8 237,7 254,4 1.347,6
Comarques Centrals 403,2 166,9 2.030,4 248,9 533,2 675,2 1.677,7
Alt Pirineu i Aran 90,5 16,6 77,8 4,8 10,5 26,4 302,2
Penedès 772,8 199,1 1.868,3 302,7 511,3 652,6 2.313,3
Barcelona 2.863,1 2.403,1 16.122,7 4.239,7 5.144,5 6.999,6 23.820,4
Girona 1.227,6 246,7 2.070,6 299,6 491,9 553,1 3.693,8
Lleida 2.589,8 110,8 1.061,1 106,6 257,2 315,8 1.639,8
Tarragona 2.425,2 369,7 1.862,7 495,8 769,9 1.008,2 4.431,7
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2018 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (2/3)
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes (45-46) Comerç detall (47) Transport i emmagat- zematge (49-53) Hostaleria (55-56) Informació i comunicacions (58-63) Activitats financeres i assegurances (64-66) Activitats immobiliàries, professionals i tècniques (68-75)
Alt Camp 85,5 190,6 70,2 213,3 17,1 6,1 59,8
Alt Empordà 334,6 1.151,9 194,5 1.869,8 77,2 32,6 186,2
Alt Penedès 278,8 515,1 134,5 472,1 62,8 33,5 180,1
Alt Urgell 44,6 88,2 19,8 177,6 9,0 4,8 26,6
Alta Ribagorça 2,8 6,3 1,8 30,3 0,0 0,0 1,9
Anoia 334,1 702,8 157,7 601,7 66,0 36,2 206,4
Aran 6,8 36,1 3,3 116,9 0,7 0,3 7,7
Bages 405,8 921,1 244,4 665,8 84,4 49,9 452,7
Baix Camp 531,3 1.342,2 332,7 2.052,0 106,3 50,2 420,5
Baix Ebre 366,4 413,7 89,2 569,9 20,8 18,4 103,4
Baix Empordà 256,3 768,6 132,2 1.577,6 43,9 28,5 215,3
Baix Llobregat 2.204,0 4.248,2 1.552,0 3.394,9 637,1 271,3 2.137,4
Baix Penedès 323,1 882,3 228,9 1.130,3 80,6 33,3 306,8
Barcelonès 5.404,6 12.315,7 3.553,3 12.027,2 3.170,7 1.144,4 8.495,8
Berguedà 69,7 182,5 31,2 196,8 14,1 12,8 57,8
Cerdanya 15,9 69,1 12,1 122,7 3,9 3,6 19,1
Conca de Barberà 27,7 50,8 7,7 87,0 4,2 4,4 15,0
Garraf 378,0 1.051,9 199,6 1.233,3 137,3 61,5 421,3
Garrigues 46,4 45,9 13,9 68,3 4,3 2,4 14,0
Garrotxa 93,0 181,4 43,9 224,8 22,3 14,9 50,4
Gironès 429,0 915,7 264,6 1.092,8 129,1 60,5 309,5
Maresme 1.469,1 2.592,9 624,1 2.976,4 407,6 189,0 1.230,9
Moianès 31,5 41,2 8,8 48,7 3,7 3,1 20,7
Montsià 308,6 373,7 110,1 529,5 21,7 16,7 86,2
Noguera 248,5 165,2 36,7 163,9 8,1 7,9 24,5
Osona 328,6 630,5 132,5 512,3 77,4 43,2 219,1
Pallars Jussà 14,7 42,3 15,7 100,2 3,1 2,4 10,6
Pallars Sobirà 8,0 11,5 5,4 72,5 2,4 1,3 5,6
Pla d'Urgell 143,3 111,9 38,7 92,3 6,6 6,4 24,2
Pla de l'Estany 57,6 90,2 26,1 120,4 15,8 8,4 28,5
Priorat 11,5 20,8 6,7 39,5 1,2 1,9 7,3
Ribera d'Ebre 58,8 83,5 18,7 103,3 2,3 2,1 26,7
Ripollès 31,6 73,6 17,9 116,4 8,9 3,1 26,6
Segarra 40,8 48,8 27,2 72,0 6,2 1,8 10,9
Segrià 1.776,9 963,6 290,1 1.038,3 75,9 64,3 302,3
Selva 390,4 879,7 331,4 1.815,8 67,4 37,6 254,3
Solsonès 17,3 33,8 15,9 52,7 3,5 1,3 9,4
Tarragonès 543,2 1.701,1 456,2 2.519,7 127,0 77,7 635,2
Terra Alta 14,8 24,7 9,3 36,1 1,3 1,0 9,7
Urgell 133,8 137,1 41,8 168,3 15,4 5,9 46,8
Vallès Occidental 2.390,9 5.085,9 1.370,5 3.675,7 746,1 331,0 2.881,8
Vallès Oriental 1.234,2 1.924,7 634,9 1.467,8 242,6 124,6 1.193,1
Catalunya 20.892,5 41.116,4 11.506,1 43.646,7 6.535,8 2.800,3 20.741,9
Metropolità 12.713,4 26.180,8 7.737,3 23.553,5 5.204,6 2.062,3 15.946,6
Comarques Gironines 1.592,4 4.061,2 1.010,6 6.817,6 364,6 185,6 1.070,7
Camp de Tarragona 1.199,2 3.305,5 873,4 4.911,5 255,7 140,3 1.137,8
Terres de l'Ebre 748,7 895,6 227,2 1.238,8 46,1 38,2 225,9
Ponent 2.389,8 1.472,4 448,3 1.603,1 116,5 88,7 422,7
Comarques Centrals 852,1 1.813,3 436,2 1.482,2 183,6 110,2 757,7
Alt Pirineu i Aran 92,7 253,4 58,2 620,1 19,1 12,5 71,5
Penedès 1.304,2 3.134,3 714,9 3.419,9 345,7 162,7 1.109,0
Barcelona 14.533,0 30.217,6 8.649,8 27.279,1 5.651,4 2.301,0 17.497,3
Girona 1.600,7 4.117,8 1.013,6 6.915,0 365,7 188,7 1.084,0
Lleida 2.487,8 1.697,7 513,2 2.172,0 136,3 98,9 490,0
Tarragona 2.271,0 5.083,3 1.329,6 7.280,6 382,4 211,7 1.670,6
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2018 Per branques d'activitat (CCAE-09). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (3/3)
Activitats administratives i serveis auxiliars (78-82, 77) Administració pública (84) Educació (85) Sanitat i serveis socials (86-88) Activitats culturals i esportives, i altres serveis (90-94, 95-99) Sense ocupació anterior Total
Alt Camp 544,7 73,8 82,3 126,7 125,1 196,3 2.593,7
Alt Empordà 823,7 211,2 82,6 231,1 358,7 510,4 7.646,8
Alt Penedès 1.022,8 248,5 89,0 227,0 273,2 336,1 5.356,2
Alt Urgell 58,1 45,1 10,1 27,3 50,9 40,3 798,3
Alta Ribagorça 3,8 10,0 0,7 2,4 4,0 2,7 90,5
Anoia 1.574,5 381,3 122,2 318,8 345,8 728,4 7.587,3
Aran 12,2 15,5 3,7 5,7 25,8 4,9 299,9
Bages 1.951,7 414,2 147,3 484,7 468,5 637,9 9.501,0
Baix Camp 1.531,2 286,4 283,5 424,2 857,3 847,3 11.601,2
Baix Ebre 434,5 190,9 93,2 147,3 212,8 290,4 4.296,3
Baix Empordà 626,1 219,9 64,3 163,3 426,3 374,4 6.425,3
Baix Llobregat 7.926,5 1.958,2 758,9 1.792,0 2.365,3 2.721,8 40.372,4
Baix Penedès 1.451,9 245,2 135,8 303,8 445,3 466,8 7.657,9
Barcelonès 18.404,0 2.397,8 3.943,8 5.573,6 8.519,5 6.670,2 109.837,4
Berguedà 296,6 125,5 45,2 98,6 104,8 164,8 1.922,3
Cerdanya 39,3 17,8 13,2 12,4 36,4 6,4 454,9
Conca de Barberà 201,3 30,7 22,1 33,6 35,9 37,8 798,5
Garraf 1.271,1 292,4 209,8 408,3 590,4 422,4 8.271,7
Garrigues 90,0 42,2 13,7 32,7 40,7 44,0 750,9
Garrotxa 400,6 85,4 33,7 89,6 109,5 105,0 2.053,3
Gironès 1.605,3 351,0 190,3 437,8 588,8 738,7 9.341,5
Maresme 3.355,3 835,5 528,0 1.269,2 1.801,9 1.520,3 25.088,2
Moianès 62,2 26,3 14,3 37,7 22,5 19,3 493,0
Montsià 449,5 141,3 58,6 150,7 201,4 207,9 3.858,2
Noguera 182,9 111,7 19,0 64,4 62,1 163,5 1.893,2
Osona 1.327,9 325,8 178,8 349,3 312,2 918,3 7.636,7
Pallars Jussà 67,8 47,2 11,7 36,8 22,6 33,0 541,1
Pallars Sobirà 14,0 20,2 9,1 4,4 27,2 2,6 216,5
Pla d'Urgell 273,6 41,6 14,7 66,3 46,6 118,9 1.517,2
Pla de l'Estany 164,8 47,8 17,8 77,3 66,6 56,2 1.088,2
Priorat 26,4 43,2 14,1 17,4 14,3 29,3 402,2
Ribera d'Ebre 110,8 112,9 19,6 41,2 47,1 61,5 1.138,7
Ripollès 138,2 43,6 16,1 51,9 51,8 45,6 928,9
Segarra 112,8 22,7 8,3 36,4 36,3 71,0 794,8
Segrià 1.685,5 308,3 156,2 446,5 486,0 708,0 11.399,2
Selva 1.466,9 303,3 129,2 313,6 510,7 462,4 8.944,7
Solsonès 40,3 25,6 11,5 32,2 18,9 33,9 455,2
Tarragonès 2.008,3 568,5 298,1 569,2 963,1 1.089,6 14.412,0
Terra Alta 36,3 30,9 10,2 22,4 16,0 21,8 373,4
Urgell 230,4 70,6 25,6 76,7 83,0 138,3 1.783,0
Vallès Occidental 9.607,3 1.040,4 1.105,4 2.111,3 3.510,2 4.045,1 50.584,6
Vallès Oriental 4.692,6 776,2 554,9 857,6 1.268,6 1.454,3 21.785,7
Catalunya 66.323,6 12.586,5 9.546,3 17.573,3 25.554,2 26.547,9 392.992,4
Metropolità 43.998,8 7.015,5 6.897,0 11.614,0 17.472,8 16.417,4 247.810,8
Comarques Gironines 5.225,5 1.262,2 534,0 1.364,6 2.112,6 2.292,7 36.428,7
Camp de Tarragona 4.311,9 1.002,6 700,1 1.171,0 1.995,7 2.200,3 29.807,7
Terres de l'Ebre 1.031,2 476,0 181,6 361,5 477,3 581,7 9.666,7
Ponent 2.575,2 597,1 237,4 723,1 754,7 1.243,7 18.138,3
Comarques Centrals 3.691,7 931,0 397,7 998,0 927,4 1.797,1 20.113,6
Alt Pirineu i Aran 195,2 155,8 48,3 89,1 166,8 89,9 2.401,2
Penedès 5.294,2 1.146,3 550,2 1.252,1 1.646,8 1.925,1 28.625,3
Barcelona 51.501,9 8.824,3 7.698,4 13.533,6 19.588,3 19.639,9 288.508,7
Girona 5.252,2 1.274,4 540,5 1.370,2 2.137,5 2.297,8 36.741,5
Lleida 2.774,4 764,1 289,9 833,2 910,1 1.361,3 20.610,0
Tarragona 6.795,0 1.723,8 1.017,5 1.836,3 2.918,3 3.248,8 47.132,2
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/328