Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per grups professionals. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. 2018 Per grups professionals (CCO-2011). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (1/2)
Directors i gerents Professionals científics, intel·lectuals Tècnics i professionals suport Empleats oficina, comptables i administratius Treballadors restauració, personals i venedors Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres
Alt Camp 19,5 92,1 152,7 196,6 577,1 46,3
Alt Empordà 71,3 253,8 362,8 613,8 2.248,9 150,7
Alt Penedès 53,8 283,8 415,2 615,8 1.073,7 60,5
Alt Urgell 3,2 49,7 63,1 81,1 207,0 16,9
Alta Ribagorça 1,5 4,8 7,7 10,1 22,1 1,4
Anoia 57,7 323,0 587,5 697,3 1.534,8 72,5
Aran 0,3 11,6 33,8 26,8 99,5 2,7
Bages 74,4 386,8 721,8 859,5 1.947,6 101,0
Baix Camp 80,0 517,8 833,6 1.111,9 3.157,2 185,7
Baix Ebre 27,3 179,3 282,7 345,6 991,0 105,6
Baix Empordà 48,8 234,8 352,0 551,9 1.721,6 123,3
Baix Llobregat 611,8 2.163,2 3.461,0 5.138,1 8.756,3 282,3
Baix Penedès 65,8 265,3 541,8 796,4 2.078,4 81,8
Barcelonès 2.656,9 10.253,3 11.030,8 14.931,1 27.372,6 646,6
Berguedà 14,3 83,2 120,2 157,5 461,7 37,7
Cerdanya 5,9 28,2 40,2 63,4 130,8 6,0
Conca de Barberà 4,8 37,3 47,1 67,3 146,4 12,8
Garraf 177,6 551,3 740,0 1.033,1 2.264,3 92,1
Garrigues 6,5 31,8 40,8 64,6 148,6 36,8
Garrotxa 20,7 97,6 140,8 185,0 370,0 46,8
Gironès 86,4 516,6 603,0 893,4 2.020,0 158,7
Maresme 476,8 1.574,0 2.301,8 2.978,7 5.814,3 363,9
Moianès 5,7 35,8 54,3 53,1 99,3 10,2
Montsià 23,9 164,3 256,7 337,1 904,8 95,8
Noguera 6,4 60,1 73,8 129,5 365,4 54,7
Osona 61,5 361,0 524,3 665,6 1.307,3 109,3
Pallars Jussà 2,1 25,7 40,0 51,0 140,7 15,8
Pallars Sobirà 1,3 20,7 25,0 27,8 49,8 2,0
Pla d'Urgell 5,3 52,5 74,9 102,3 279,4 94,6
Pla de l'Estany 10,3 73,2 90,9 103,1 208,1 20,9
Priorat 4,0 17,2 27,1 44,4 76,6 17,7
Ribera d'Ebre 6,5 45,3 62,6 85,7 210,6 27,2
Ripollès 10,4 47,8 63,4 79,2 173,8 9,6
Segarra 5,3 31,6 44,8 55,9 124,3 11,5
Segrià 70,7 437,6 613,6 847,1 2.396,8 505,1
Selva 86,4 303,1 612,0 906,1 2.453,7 121,3
Solsonès 1,5 30,9 24,8 37,8 89,8 11,3
Tarragonès 110,0 704,7 988,6 1.513,9 4.145,9 178,6
Terra Alta 1,8 19,3 19,6 27,3 55,1 12,6
Urgell 9,9 61,3 90,5 158,8 365,8 51,0
Vallès Occidental 773,8 2.702,8 4.109,0 5.706,6 10.509,6 392,7
Vallès Oriental 296,3 1.088,9 1.836,8 2.580,2 3.898,5 190,3
Catalunya 6.058,3 24.222,4 32.512,7 44.931,2 90.999,0 4.563,6
Metropolità 4.818,8 17.795,8 22.756,1 31.349,3 56.378,3 1.877,7
Comarques Gironines 334,3 1.526,8 2.224,8 3.332,4 9.196,1 631,2
Camp de Tarragona 218,3 1.369,0 2.049,0 2.934,2 8.103,2 441,0
Terres de l'Ebre 59,6 408,3 621,5 795,6 2.161,5 241,2
Ponent 104,1 674,8 938,4 1.358,2 3.680,3 753,6
Comarques Centrals 155,2 897,8 1.448,8 1.782,8 3.901,9 272,5
Alt Pirineu i Aran 14,3 140,5 209,8 260,3 649,8 44,8
Penedès 353,9 1.409,5 2.264,3 3.118,5 6.927,8 301,8
Barcelona 5.260,3 19.808,0 25.907,7 35.422,8 65.060,5 2.358,4
Girona 339,7 1.542,3 2.254,0 3.376,2 9.290,3 636,2
Lleida 114,6 829,6 1.138,7 1.606,1 4.305,2 805,1
Tarragona 343,7 2.042,6 3.212,3 4.526,2 12.343,1 763,9
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. 2018 Per grups professionals (CCO-2011). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies. (2/2)
Artesans, treballadors indústries i construcció Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Total
Alt Camp 306,4 157,4 1.045,3 0,4 2.593,8
Alt Empordà 857,0 327,6 2.759,1 2,0 7.646,8
Alt Penedès 485,3 378,8 1.989,4 0,0 5.356,2
Alt Urgell 106,3 58,4 212,7 0,0 798,3
Alta Ribagorça 14,4 2,7 25,9 0,0 90,5
Anoia 843,9 857,4 2.613,3 0,0 7.587,3
Aran 41,2 10,1 73,9 0,0 299,9
Bages 1.128,2 650,4 3.629,3 2,1 9.501,0
Baix Camp 1.331,2 506,3 3.876,3 1,4 11.601,2
Baix Ebre 539,2 281,9 1.543,4 0,4 4.296,3
Baix Empordà 815,5 256,9 2.320,6 0,0 6.425,3
Baix Llobregat 4.113,4 2.395,8 13.447,6 2,9 40.372,4
Baix Penedès 902,4 399,1 2.524,5 2,3 7.657,9
Barcelonès 10.298,3 4.578,6 28.056,9 12,5 109.837,4
Berguedà 270,0 243,4 534,3 0,1 1.922,3
Cerdanya 68,4 15,8 96,3 0,0 454,9
Conca de Barberà 96,8 59,3 326,8 0,0 798,5
Garraf 919,6 404,9 2.088,6 0,3 8.271,8
Garrigues 96,9 67,5 257,6 0,0 750,9
Garrotxa 248,9 197,1 746,5 0,0 2.053,3
Gironès 1.021,6 457,6 3.582,7 1,6 9.341,5
Maresme 2.762,8 2.189,3 6.624,7 2,1 25.088,3
Moianès 58,5 27,8 148,3 0,0 493,0
Montsià 536,7 297,0 1.241,7 0,3 3.858,3
Noguera 238,3 133,4 831,6 0,0 1.893,2
Osona 994,7 616,4 2.996,3 0,3 7.636,7
Pallars Jussà 65,4 32,2 167,6 0,8 541,1
Pallars Sobirà 29,1 13,5 47,4 0,0 216,5
Pla d'Urgell 188,1 113,5 606,3 0,3 1.517,2
Pla de l'Estany 123,5 59,0 399,3 0,0 1.088,2
Priorat 54,8 39,7 120,9 0,0 402,3
Ribera d'Ebre 158,7 74,4 467,8 0,0 1.138,7
Ripollès 114,5 81,8 348,4 0,0 928,9
Segarra 100,3 81,2 339,8 0,0 794,8
Segrià 1.579,8 554,4 4.393,8 0,4 11.399,3
Selva 1.014,3 551,6 2.895,6 0,8 8.944,8
Solsonès 54,4 41,4 163,3 0,0 455,3
Tarragonès 1.727,3 636,3 4.405,2 1,5 14.412,0
Terra Alta 44,7 52,8 140,3 0,1 373,4
Urgell 170,5 169,0 706,3 0,0 1.783,0
Vallès Occidental 5.798,2 3.888,9 16.701,5 1,6 50.584,6
Vallès Oriental 2.189,6 1.529,7 8.174,6 1,0 21.785,8
Catalunya 42.508,8 23.490,2 123.671,2 35,2 392.992,4
Metropolità 25.178,2 14.592,2 73.044,5 20,1 247.810,8
Comarques Gironines 4.195,3 1.931,5 13.052,1 4,3 36.428,8
Camp de Tarragona 3.516,4 1.399,0 9.774,3 3,3 29.807,7
Terres de l'Ebre 1.279,2 706,1 3.393,1 0,8 9.666,7
Ponent 2.373,9 1.119,0 7.135,3 0,8 18.138,3
Comarques Centrals 2.519,4 1.603,8 7.528,8 2,5 20.113,6
Alt Pirineu i Aran 324,8 132,6 623,8 0,8 2.401,3
Penedès 3.121,7 2.006,0 9.119,3 2,7 28.625,3
Barcelona 29.875,4 17.770,1 87.022,6 22,9 288.508,7
Girona 4.242,3 1.935,3 13.121,1 4,3 36.741,5
Lleida 2.693,2 1.280,6 7.835,6 1,5 20.610,0
Tarragona 5.698,0 2.504,2 15.691,9 6,4 47.132,3
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la Generalitat.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/329