Accidents laborals amb baixa. Per tipus i sectors. Comarques i Aran, i àmbits M

Accidents laborals amb baixa. 2016 (p) Per tipus i sectors. Total. Comarques i Aran, i àmbits
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(p) Dades provisionals.
Nota: No s'hi inclouen els accidents in intinere.
Advertiment: El 9 de març de 2017 es van incorporar les dades relatives a la comarca del Moianès i als àmbits del pla territorial vigent.
Alt Camp 23 263 51 335 672
Alt Empordà 92 293 168 1.095 1.648
Alt Penedès 67 474 80 622 1.243
Alt Urgell 29 27 21 96 173
Alta Ribagorça 1 2 5 26 34
Anoia 19 436 110 443 1.008
Aran 1 4 16 87 108
Bages 37 892 190 1.039 2.158
Baix Camp 70 258 222 1.296 1.846
Baix Ebre 183 155 112 436 886
Baix Empordà 65 188 298 801 1.352
Baix Llobregat 31 2.439 1.092 6.158 9.720
Baix Penedès 11 178 67 434 690
Barcelonès 57 3.166 2.245 23.912 29.380
Berguedà 22 176 62 160 420
Cerdanya 3 11 31 114 159
Conca de Barberà 7 250 25 124 406
Garraf 24 294 121 609 1.048
Garrigues 50 36 30 56 172
Garrotxa 14 408 54 265 741
Gironès 41 555 312 1.963 2.871
Maresme 63 616 387 2.256 3.322
Moianès 5 79 4 64 152
Montsià 128 145 43 305 621
Noguera 88 100 43 188 419
Osona 79 821 114 850 1.864
Pallars Jussà 15 7 14 50 86
Pallars Sobirà 4 5 10 36 55
Pla d'Urgell 71 193 71 219 554
Pla de l'Estany 23 180 44 162 409
Priorat 20 24 3 17 64
Ribera d'Ebre 32 19 16 69 136
Ripollès 14 155 26 73 268
Segarra 26 231 16 91 364
Segrià 254 397 368 1.822 2.841
Selva 123 919 212 1.016 2.270
Solsonès 14 35 17 54 120
Tarragonès 45 390 345 2.713 3.493
Terra Alta 12 19 4 25 60
Urgell 42 156 47 226 471
Vallès Occidental 22 3.379 1.192 5.800 10.393
Vallès Oriental 43 1.679 436 2.327 4.485
Catalunya 1.970 20.054 8.724 58.434 89.182
Metropolità 218 11.312 5.353 40.475 57.358
Comarques Gironines 372 2.698 1.114 5.375 9.559
Camp de Tarragona 165 1.185 646 4.485 6.481
Terres de l'Ebre 355 338 175 835 1.703
Ponent 531 1.113 575 2.602 4.821
Comarques Centrals 155 1.970 386 2.145 4.656
Alt Pirineu i Aran 53 56 97 409 615
Penedès 121 1.382 378 2.108 3.989
Accidents laborals amb baixa. 2016 (p) Per tipus i sectors. Lleus. Comarques i Aran, i àmbits
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(p) Dades provisionals.
Nota: No s'hi inclouen els accidents in intinere.
Advertiment: El 9 de març de 2017 es van incorporar les dades relatives a la comarca del Moianès i als àmbits del Pla territorial vigent.
Alt Camp 23 261 51 332 667
Alt Empordà 91 292 168 1.092 1.643
Alt Penedès 67 469 78 620 1.234
Alt Urgell 29 27 20 95 171
Alta Ribagorça 1 2 5 26 34
Anoia 19 433 110 440 1.002
Aran 1 4 14 85 104
Bages 35 882 188 1.033 2.138
Baix Camp 70 257 222 1.287 1.836
Baix Ebre 182 154 111 432 879
Baix Empordà 65 188 292 798 1.343
Baix Llobregat 31 2.423 1.080 6.127 9.661
Baix Penedès 11 175 66 429 681
Barcelonès 55 3.142 2.219 23.776 29.192
Berguedà 22 175 61 159 417
Cerdanya 3 11 30 113 157
Conca de Barberà 7 249 25 122 403
Garraf 24 294 119 607 1.044
Garrigues 48 36 29 55 168
Garrotxa 14 408 54 264 740
Gironès 41 555 308 1.954 2.858
Maresme 62 615 384 2.239 3.300
Moianès 4 78 4 64 150
Montsià 127 145 40 303 615
Noguera 85 99 42 185 411
Osona 78 818 114 845 1.855
Pallars Jussà 15 7 13 50 85
Pallars Sobirà 4 5 10 36 55
Pla d'Urgell 71 189 69 218 547
Pla de l'Estany 22 179 42 162 405
Priorat 20 23 3 17 63
Ribera d'Ebre 32 19 16 68 135
Ripollès 12 155 26 73 266
Segarra 26 231 16 90 363
Segrià 244 395 365 1.805 2.809
Selva 120 915 209 1.007 2.251
Solsonès 13 35 16 54 118
Tarragonès 45 386 342 2.700 3.473
Terra Alta 12 19 4 25 60
Urgell 42 155 46 225 468
Vallès Occidental 22 3.357 1.183 5.764 10.326
Vallès Oriental 42 1.665 428 2.310 4.445
Catalunya 1.937 19.927 8.622 58.086 88.572
Metropolità 213 11.235 5.295 40.238 56.981
Comarques Gironines 365 2.692 1.099 5.350 9.506
Camp de Tarragona 165 1.176 643 4.458 6.442
Terres de l'Ebre 353 337 171 828 1.689
Ponent 516 1.105 567 2.578 4.766
Comarques Centrals 151 1.955 382 2.133 4.621
Alt Pirineu i Aran 53 56 92 405 606
Penedès 121 1.371 373 2.096 3.961
Accidents laborals amb baixa. 2016 (p) Per tipus i sectors. Greus. Comarques i Aran, i àmbits
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(p) Dades provisionals.
Nota: No s'hi inclouen els accidents in intinere.
Advertiment: El 9 de març de 2017 es van incorporar les dades relatives a la comarca del Moianès i als àmbits del Pla territorial vigent.
Alt Camp 0 2 0 3 5
Alt Empordà 1 1 0 3 5
Alt Penedès 0 5 2 2 9
Alt Urgell 0 0 1 1 2
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0
Anoia 0 3 0 3 6
Aran 0 0 2 2 4
Bages 2 9 2 4 17
Baix Camp 0 1 0 9 10
Baix Ebre 1 1 1 4 7
Baix Empordà 0 0 5 3 8
Baix Llobregat 0 15 12 25 52
Baix Penedès 0 2 1 4 7
Barcelonès 1 22 24 116 163
Berguedà 0 1 1 1 3
Cerdanya 0 0 1 1 2
Conca de Barberà 0 1 0 1 2
Garraf 0 0 2 2 4
Garrigues 1 0 1 0 2
Garrotxa 0 0 0 1 1
Gironès 0 0 3 8 11
Maresme 1 1 3 15 20
Moianès 1 1 0 0 2
Montsià 1 0 3 2 6
Noguera 3 1 0 2 6
Osona 1 0 0 4 5
Pallars Jussà 0 0 1 0 1
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 4 2 1 7
Pla de l'Estany 1 1 2 0 4
Priorat 0 1 0 0 1
Ribera d'Ebre 0 0 0 1 1
Ripollès 2 0 0 0 2
Segarra 0 0 0 0 0
Segrià 9 2 2 12 25
Selva 3 4 3 9 19
Solsonès 1 0 1 0 2
Tarragonès 0 4 3 11 18
Terra Alta 0 0 0 0 0
Urgell 0 1 1 1 3
Vallès Occidental 0 20 9 34 63
Vallès Oriental 1 14 7 15 37
Catalunya 30 117 95 300 542
Metropolità 4 72 55 205 336
Comarques Gironines 7 6 13 24 50
Camp de Tarragona 0 9 3 24 36
Terres de l'Ebre 2 1 4 7 14
Ponent 13 8 6 16 43
Comarques Centrals 4 11 4 9 28
Alt Pirineu i Aran 0 0 5 4 9
Penedès 0 10 5 11 26
Accidents laborals amb baixa. 2016 (p) Per tipus i sectors. Mortals. Comarques i Aran, i àmbits
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(p) Dades provisionals.
Nota: No s'hi inclouen els accidents in intinere.
Alt Camp 0 0 0 0 0
Alt Empordà 0 0 0 0 0
Alt Penedès 0 0 0 0 0
Alt Urgell 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0
Anoia 0 0 0 0 0
Aran 0 0 0 0 0
Bages 0 1 0 2 3
Baix Camp 0 0 0 0 0
Baix Ebre 0 0 0 0 0
Baix Empordà 0 0 1 0 1
Baix Llobregat 0 1 0 6 7
Baix Penedès 0 1 0 1 2
Barcelonès 1 2 2 20 25
Berguedà 0 0 0 0 0
Cerdanya 0 0 0 0 0
Conca de Barberà 0 0 0 1 1
Garraf 0 0 0 0 0
Garrigues 1 0 0 1 2
Garrotxa 0 0 0 0 0
Gironès 0 0 1 1 2
Maresme 0 0 0 2 2
Moianès 0 0 0 0 0
Montsià 0 0 0 0 0
Noguera 0 0 1 1 2
Osona 0 3 0 1 4
Pallars Jussà 0 0 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 0 0 0 0 0
Priorat 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 0 0 0 0 0
Ripollès 0 0 0 0 0
Segarra 0 0 0 1 1
Segrià 1 0 1 5 7
Selva 0 0 0 0 0
Solsonès 0 0 0 0 0
Tarragonès 0 0 0 2 2
Terra Alta 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 0 2 0 2 4
Vallès Oriental 0 0 1 2 3
Catalunya 3 10 7 48 68
Metropolità 1 5 3 32 41
Comarques Gironines 0 0 2 1 3
Camp de Tarragona 0 0 0 3 3
Terres de l'Ebre 0 0 0 0 0
Ponent 2 0 2 8 12
Comarques Centrals 0 4 0 3 7
Alt Pirineu i Aran 0 0 0 0 0
Penedès 0 1 0 1 2

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/340

Sou aquí: