Contractes de treball registrats. Per modalitat. Províncies M

Contractes de treball registrats. 2017 Per modalitat. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Servei Públic d'Ocupació Estatal (Sepe).
Indefinits 322.897 40.108 17.606 30.928 411.539 1.929.250 21,3
Ordinari temps indefinit 214.301 25.732 9.413 17.737 267.183 1.232.127 21,7
Foment de la contractació indefinida 7.881 801 483 857 10.022 0 0
Indefinit discapacitats 1.552 193 124 200 2.069 10.678 19,4
Convertits en indefinits 99.163 13.382 7.586 12.134 132.265 686.445 19,3
Temporals 2.066.469 247.619 169.076 292.456 2.775.620 19.572.053 14,2
Obra o servei 759.616 77.048 97.605 106.963 1.041.232 8.278.306 12,6
Eventuals circumstàncies producció 971.505 146.854 58.600 150.246 1.327.205 9.412.876 14,1
Interinitat 305.951 21.318 11.146 31.764 370.179 1.563.147 23,7
Temporals discapacitats 3.525 310 243 456 4.534 25.300 17,9
Inserció 461 59 57 0 577 0 0
Relleu 2.550 263 132 310 3.255 15.487 21,0
Jubilació parcial 4.482 509 319 651 5.961 31.180 19,1
Substitució jubilació 64 anys 45 4 10 14 73 739 9,9
Pràctiques 13.006 802 698 1.522 16.028 103.383 15,5
Formació 2.258 309 124 204 2.895 48.317 6,0
Altres 3.070 143 142 326 3.681 93.318 3,9
Total 2.389.366 287.727 186.682 323.384 3.187.159 21.501.303 14,8

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/345

Sou aquí: