Fons de garantia salarial. Empreses, treballadors i prestacions. Províncies M

Fons de garantia salarial. 2016 Empreses, treballadors i prestacions. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
(1) El nombre d'empreses que figura en el Total no es correpon amb la suma dels parcials perquè una mateixa empresa pot estar ubicada en més d'una província.
(2) En milers d'euros.
Empreses afectades (1) 4.552 428 432 827 1.390 36.642 3,8
Treballadors beneficiats 16.811 1.324 1.292 2.392 21.819 147.590 14,8
Prestacions acordades (2) 123.052,69 10.362,56 9.518,98 19.277,97 162.212,20 1.043.068,85 15,6

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/350

Sou aquí: