Fons de garantia salarial. Empreses, treballadors i prestacions. Províncies M

Fons de garantia salarial. 2017 Empreses, treballadors i prestacions. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Empreses afectades (1) 2.802 260 198 351 3.588 23.714 15,1
Treballadors beneficiats 11.845 902 541 878 14.166 90.321 15,7
Prestacions acordades (2) 75.480,30 5.704,30 3.048,70 7.158,60 91.391,90 590.598,90 15,5
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
(1) El nombre d'empreses que figura en el Total no es correpon amb la suma dels parcials perquè una mateixa empresa pot estar ubicada en més d'una província.
(2) En milers d'euros.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/350

Sou aquí: