Wages Guarantee Fund. Companies, workers and benefits. Provinces M

Wages Guarantee Fund. 2017 Companies, workers and benefits. Provinces
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalonia Spain % Cat./Spa.
Companies affected (1) 2,802 260 198 351 3,588 23,714 15.1
Beneficiary workers 11,845 902 541 878 14,166 90,321 15.7
Benefits agreed (2) 75,480.30 5,704.30 3,048.70 7,158.60 91,391.90 590,598.90 15.5
Source: Spanish Ministry of Employment and Social Security.
(1) El nombre d'empreses que figura en el Total no es correpon amb la suma dels parcials perquè una mateixa empresa pot estar ubicada en més d'una província.
(2) In thousands of euros.

Index [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/350/en

You are here: