Wages Guarantee Fund. Companies, workers and benefits. Provinces M

Wages Guarantee Fund. 2016 Companies, workers and benefits. Provinces
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalonia Spain % Cat./Spa.
Source: Spanish Ministry of Employment and Social Security.
(1) El nombre d'empreses que figura en el Total no es correpon amb la suma dels parcials perquè una mateixa empresa pot estar ubicada en més d'una província.
(2) In thousands of euros.
Companies affected (1) 4,552 428 432 827 1,390 36,642 3.8
Beneficiary workers 16,811 1,324 1,292 2,392 21,819 147,590 14.8
Benefits agreed (2) 123,052.69 10,362.56 9,518.98 19,277.97 162,212.20 1,043,068.85 15.6

Index [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/350/en

You are here: