Saltar al contingut principal

PIB. Per components de la demanda. A preus corrents

Producte interior brut. 2002-2006 Per components de la demanda. A preus corrents
2002 2003 2004 2005 2006
PIB 145.947 156.673 169.931 183.581 199.153
Demanda interna 135.400 145.613 158.834 172.848 189.235
Consum de les llars 80.033 84.936 92.225 99.419 106.473
Consum de les adm. públiques (1) 18.667 20.446 22.644 24.810 27.284
Formació bruta de capital (2) 36.700 40.231 43.966 48.619 55.478
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 15.074 16.073 17.070 18.778 21.039
FBCF (construcció) 20.469 22.992 25.659 29.128 33.236
Saldo amb l'exterior (3) (4) 10.546 11.060 11.097 10.733 9.918
Saldo amb l'estranger (4) -2.765 -4.080 -7.290 -8.646 -8.714
Exportacions totals a l'estranger 48.737 48.901 51.131 55.430 61.084
Exportacions de béns i serveis 41.652 41.710 43.393 47.144 52.347
Consum dels estrangers al territori 7.085 7.191 7.738 8.286 8.738
Importacions totals de l'estranger 51.502 52.980 58.421 64.076 69.798
Importacions de béns i serveis 50.032 51.389 56.581 61.824 67.507
Consum dels residents a l'estranger 1.470 1.591 1.841 2.252 2.291
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació anual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/352/2006