Saltar al contingut principal

PIB. Per components de la demanda. Variació en volum

Producte interior brut. 2002-2006 Per components de la demanda. Variació en volum
2002 2003 2004 2005 2006
PIB 3,1 3,7 4,3 4,0 4,2
Demanda interna 4,3 4,4 5,2 4,7 5,5
Consum de les llars 4,1 2,7 4,6 3,8 3,2
Consum de les adm. públiques (1) 5,2 7,0 7,6 6,1 6,4
Formació bruta de capital (2) 4,5 6,8 5,2 6,1 9,8
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 3,1 9,4 6,3 10,0 13,4
FBCF (construcció) 5,5 5,8 4,8 6,0 6,8
Saldo amb l'exterior (3) (4) -0,9 -0,4 -0,6 -0,4 -1,0
Saldo amb l'estranger (4) -0,8 -1,1 -1,5 -0,6 -0,7
Exportacions totals a l'estranger 1,7 1,1 3,6 5,2 5,7
Exportacions de béns i serveis 3,0 1,6 3,7 5,6 6,4
Consum dels estrangers al territori -5,2 -1,7 2,9 3,4 1,6
Importacions totals de l'estranger 3,8 4,2 7,8 6,4 7,0
Importacions de béns i serveis 4,2 4,1 7,6 5,9 7,2
Consum dels residents a l'estranger -8,2 8,7 14,3 21,2 -0,2
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació anual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/353/2006