Skip to main content

GVA at basic prices. By branches of activity. At current prices

Gross value added at basic prices. 2014-2018 By branches of activity. At current prices
2014 2015 2016 2017 2018
Gross value added 190,608 198,388 206,462 215,229 221,702
Agriculture, livestock, forestry and fishing 1,916 1,850 1,944 2,319 2,196
Indústria i activitats de sanejament 39,021 41,670 43,101 45,202 45,889
Manufacturing industry 32,991 34,768 36,443 38,488 39,150
Indústries extractives 332 278 191 : :
Food, beverages and tobacco industry 5489 5774 5805 : :
Textiles, dressmaking, leatherwork and footwear industry 2021 2056 2143 : :
Wood and paper industry 1459 1547 1637 : :
Arts gràfiques i suports enregistrats 932 848 828 : :
Chemical ind. and petroleum ref. 4620 5754 6158 : :
Fabricació productes farmacèutics 3478 3168 3408 : :
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 1460 1581 1584 : :
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 1036 1116 1190 : :
Metallurgy 525 620 633 : :
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària 2644 2791 3100 : :
Fabricació productes informàtics i electrònics 678 724 793 : :
Fabricació materials i equips elèctrics 846 831 829 : :
Fabricació maquinària i equips ncaa 2350 2401 2438 : :
Fabricació material de transport 3204 3207 3551 : :
Furniture and various manufacturing industries 1490 1623 1565 : :
Reparació i instal·lació maquinària i equips 760 730 779 : :
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2893 3632 3265 : :
Captació, potabilització i distribució d'aigua 742 800 853 : :
Sanejament, gestió residus i descontaminació 2062 2192 2350 : :
Construction 9,054 9,492 10,283 11,163 11,863
Services 140,617 145,377 151,134 156,545 161,755
Act. immobiliàries, professionals i altres 63,403 65,314 67,344 69,990 73,242
Comerç, transport i hostaleria 49,478 51,061 54,026 55,774 56,983
Information and communications 7,053 7,715 8,328 9,089 9,406
Activitats financeres i d'assegurances 7,390 7,474 7,424 7,405 7,506
Property activities 23,371 23,153 23,530 24,006 24,735
Professional, scientific and administrative act. 17,644 18,646 19,367 20,483 22,643
Public administration, education, health and social services 27,736 29,002 29,764 30,781 31,530
Arts, entertainment and other services 7,945 8,327 8,696 9,006 8,951
Units: Millions of euros (Base 2010).
Source: Idescat. Annual economic accounts in Catalonia.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/362/en