RFDB. Taxa de variació. A preus corrents M

Renda familiar disponible bruta (RFDB). 2011-2015 Taxa de variació. A preus corrents
2011 2012 2013 2014 2015
Unitats: Tant per cent (Base 2010).
Font: INE.
Nota: Dades provisionals.
Recursos
Saldo de rendes primàries brutes 0,3 -3,9 -1,7 2,0 2,8
excedent brut d'explotació 5,3 -0,8 -1,3 -1,5 0,1
remuneració d'assalariats -2,5 -5,5 -2,9 1,4 5,9
rendes netes de la propietat 22,8 3,1 10,2 19,5 -15,8
Prestacions socials 1,2 2,1 0,7 -1,0 -1,7
Altres transferències corrents -2,0 -5,3 -2,5 -3,1 2,7
Usos
Impostos sobre renda i patrimoni 3,1 3,1 0,1 0,5 -0,3
Cotitzacions socials netes -1,5 -4,8 -2,2 0,2 2,5
Altres transferències corrents 5,4 -7,4 -1,7 -3,1 2,8
Total 0,1 -3,0 -1,2 1,8 2,1

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/367