Inversió estrangera. Per branques d'activitat M

Inversió estrangera. 2013-2017 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2013 2014 2015 2016 2017
Total 3.660,0 3.052,1 5.378,2 5.137,2 3.093,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 3,8 7,9 8,3 35,6 0,1
Indústries extractives 1,6 200,2 1,6 0,2 0,0
Indústries manufactureres 1.385,6 233,3 1.312,4 755,4 1.102,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 0,3 496,2 787,3 10,2
Aigua, sanejament i gestió de residus 5,0 419,4 2,6 3,0 14,8
Construcció 183,8 643,1 717,6 1.582,4 151,2
Comerç a l'engròs i al detall 294,5 599,2 946,9 573,4 442,2
Transport i emmagatzematge 224,2 68,1 239,7 31,3 73,1
Hostaleria 60,0 85,1 192,2 141,1 194,1
Informació i comunicacions 589,1 177,3 216,0 260,6 133,0
Activitats financeres i d'assegurances 321,1 46,7 561,8 216,7 34,6
Activitats immobiliàries 225,6 153,7 395,8 363,7 519,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 236,3 96,3 61,0 135,5 96,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 84,9 15,5 18,8 25,3 20,0
Educació 0,1 1,6 5,6 9,6 8,7
Activitats sanitàries i de serveis socials 33,9 50,6 114,1 97,8 33,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 10,4 2,3 86,9 98,4 96,5
Altres serveis 0,2 251,4 0,5 19,8 163,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
Nota: Inversió bruta efectiva. Les dades són sempre provisionals.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/371

Sou aquí: