Inversió estrangera. Per branques d'activitat M

Inversió estrangera. 2012-2016 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
Nota: Inversió bruta efectiva. Les dades són sempre provisionals.
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2,1 3,8 7,9 8,3 0,7
Indústries extractives 1,1 1,6 200,0 1,6 0,2
Indústries manufactureres 1.211,4 1.372,7 229,2 1.311,7 631,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 35,9 0,0 0,3 3,1 787,3
Aigua, sanejament i gestió de residus 60,7 5,0 419,4 2,6 3,0
Construcció 135,9 183,8 607,6 711,3 1.615,2
Comerç a l'engròs i al detall 326,5 329,4 623,0 824,4 563,0
Transport i emmagatzematge 9,4 224,0 68,1 204,4 27,6
Hostaleria 33,2 60,0 85,1 187,0 140,0
Informació i comunicacions 100,0 475,5 177,2 215,9 252,7
Activitats financeres i d'assegurances 96,4 321,5 61,0 740,1 91,1
Activitats immobiliàries 142,2 225,6 171,5 373,4 307,2
Activitats professionals, científiques i tècniques 361,2 238,7 66,3 107,7 197,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 14,7 84,9 15,5 25,1 20,0
Educació 0,1 0,1 1,6 5,6 9,6
Activitats sanitàries i de serveis socials 18,9 33,9 50,6 114,0 91,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 123,1 10,4 2,3 84,7 98,3
Altres serveis 3,0 0,2 251,4 0,5 19,8
Total 2.675,9 3.571,0 3.038,2 4.921,4 4.856,2

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/371

Sou aquí: