Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. 2014-2018 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2014 2015 2016 2017 2018
Total 3.003,5 1.200,3 2.104,6 2.472,2 5.208,5
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 18,4 0,0 4,6 126,6 3.035,9
Indústries extractives 1,7 4,6 0,0 0,7 0,0
Indústries manufactureres 545,0 359,4 364,0 212,3 146,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,2 26,0 2,9 75,0 10,7
Aigua, sanejament i gestió de residus 1.445,7 105,7 19,8 0,1 3,0
Construcció 20,7 125,0 34,9 9,3 8,7
Comerç a l'engròs i al detall 558,5 222,3 811,1 638,0 1.788,9
Transport i emmagatzematge 88,7 24,4 551,0 1.095,1 125,4
Hostaleria 14,6 4,5 28,3 148,9 40,2
Informació i comunicacions 18,9 28,0 73,0 2,7 3,5
Activitats financeres i d'assegurances 201,6 96,9 10,2 28,7 4,5
Activitats immobiliàries 56,0 105,8 160,2 103,4 19,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 12,1 35,0 22,1 13,6 3,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 2,1 4,0 4,9 2,1 18,8
Educació 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,4 0,0 2,8 0,0 0,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 18,8 58,6 14,8 14,4 0,0
Altres serveis 0,1 0,0 0,1 1,3 0,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
Nota: Inversions directes originades a Catalunya. Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/373