Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat M

Inversió a l'estranger. 2013-2017 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2013 2014 2015 2016 2017
Total 2.671,2 4.475,3 4.820,0 4.525,9 6.543,4
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 27,2 18,4 0,0 20,4 136,3
Indústries extractives 0,0 1,7 5,7 11,2 0,7
Indústries manufactureres 1.075,1 601,9 415,4 409,1 164,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 8,9 89,1 29,1 26,9 91,2
Aigua, sanejament i gestió de residus 7,4 1.445,7 105,7 17,5 0,0
Construcció 225,6 51,3 125,4 982,6 6,8
Comerç a l'engròs i al detall 289,2 553,3 227,9 806,6 575,3
Transport i emmagatzematge 325,7 88,7 28,4 1.148,3 3.580,2
Hostaleria 1,4 14,1 4,5 28,3 135,9
Informació i comunicacions 87,3 122,9 740,6 767,2 1.014,2
Activitats financeres i d'assegurances 438,1 1.345,8 2.785,1 102,8 767,3
Activitats immobiliàries 111,2 108,9 254,5 162,0 22,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 50,3 12,1 35,1 21,1 13,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 5,0 2,1 4,0 4,1 19,3
Educació 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,5 0,4 0,0 2,8 0,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 18,1 18,8 58,6 14,8 14,4
Altres serveis 0,1 0,1 0,0 0,1 1,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
Nota: Inversions directes originades a Catalunya. Dades provisionals.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/373

Sou aquí: