Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat M

Inversió a l'estranger. 2012-2016 Per branques d'activitat (CCAE-2009)
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivat.
Nota: Inversions directes originades a Catalunya. Dades provisionals.
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 20,7 27,2 3,3 0,0 16,5
Indústries extractives 0,1 0,0 1,7 1,1 11,2
Indústries manufactureres 674,5 1.039,6 545,5 388,8 244,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 35,0 21,6 93,2 52,4 41,2
Aigua, sanejament i gestió de residus 6,1 7,4 1.445,7 5,7 0,0
Construcció 303,2 240,3 51,3 119,8 960,0
Comerç a l'engròs i al detall 1.034,2 241,7 510,9 207,1 148,8
Transport i emmagatzematge 13,4 325,7 87,3 21,3 801,3
Hostaleria 6,7 1,0 12,0 4,9 32,9
Informació i comunicacions 31,1 87,3 133,0 740,3 707,7
Activitats financeres i d'assegurances 141,9 438,1 1.348,3 2.784,5 87,5
Activitats immobiliàries 222,2 108,6 132,2 235,1 63,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 32,2 44,8 11,1 35,1 10,9
Activitats administratives i serveis auxiliars 8,6 5,0 2,2 3,7 0,4
Educació 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 1,5 0,4 0,0 2,7
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 20,3 16,5 14,5 45,3 0,1
Altres serveis 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1
Total 2.550,4 2.606,4 4.392,5 4.645,2 3.128,8

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/373

Sou aquí: