Comerç amb l'estranger. Per branques d'activitat M

Comerç amb l'estranger. 2013-2017 Per branques d'activitat (CCAE-09)
2013 2014 2015 2016 2017 (p)
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dades provisionals
Exportacions 58.981,3 60.313,7 63.906,3 65.161,0 70.847,4
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.423,6 1.442,5 1.710,5 1.661,7 1.548,5
Productes energètics; extracció i refinació petroli 1.330,0 1.607,2 1.507,2 1.316,1 2.755,9
Alimentació i begudes 6.740,7 6.926,4 7.459,5 8.001,0 8.564,6
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 5.038,5 5.522,0 5.688,4 5.472,5 5.825,9
Indústries químiques 14.493,5 14.700,8 15.358,3 15.516,8 16.709,5
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 3.928,2 3.728,3 3.843,7 3.786,1 4.221,1
Maquinària i equips mecànics 4.121,3 3.819,3 4.026,6 4.230,3 4.340,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 825,5 843,4 1.022,5 1.034,9 1.055,0
Equips elèctrics i electrònics 3.407,0 3.698,5 3.920,9 4.123,3 4.557,1
Vehicles de motor i altres materials de transport 9.847,9 10.241,6 11.403,9 12.124,1 12.627,7
Resta branques d'activitat 6.955,3 7.036,9 7.433,5 7.422,7 8.011,4
No classificats 869,8 746,7 531,3 471,3 630,4
Importacions 67.859,8 72.908,7 76.988,2 78.158,9 84.883,8
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 3.510,2 3.715,4 3.935,0 3.731,2 3.828,4
Productes energètics; extracció i refinació petroli 8.666,7 8.663,1 6.272,8 4.850,7 6.803,3
Alimentació i begudes 5.058,5 5.369,3 5.695,0 5.921,4 6.248,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 6.440,0 7.288,3 8.325,5 8.594,0 8.959,0
Indústries químiques 14.278,0 15.221,5 15.317,0 15.208,4 16.257,3
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 3.680,3 3.944,0 4.257,2 4.064,3 4.773,1
Maquinària i equips mecànics 3.526,3 3.832,8 4.503,8 4.926,9 5.043,0
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 2.231,5 2.291,6 2.600,8 2.576,8 2.540,2
Equips elèctrics i electrònics 4.464,6 4.964,3 5.404,7 6.030,2 6.657,3
Vehicles de motor i altres materials de transport 8.586,4 9.568,4 11.866,2 13.322,0 14.126,5
Resta branques d'activitat 7.406,9 8.040,4 8.772,0 8.862,4 9.599,4
No classificats 10,4 9,6 38,2 70,6 47,6

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/375

Sou aquí: