Comerç amb l'estranger. Per branques d'activitat M

Comerç amb l'estranger. 2012-2016 Per branques d'activitat (CCAE-09)
2012 2013 2014 2015 2016 (p)
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dades provisionals.
Exportacions 58.880,7 58.981,3 60.313,7 63.906,3 65.160,6
Agricultura, ramaderia i pesca 1.253,4 1.423,6 1.442,5 1.710,5 1.652,2
Extracció i refinació de petroli, carbons 1.506,6 1.330,0 1.607,2 1.507,2 1.284,2
Productes alimentaris i begudes 6.643,7 6.740,7 6.926,4 7.459,5 8.013,4
Tèxtils, cuir, calçat, confecció 4.555,2 5.038,5 5.522,0 5.688,4 5.505,4
Indústries químiques 13.895,7 14.493,5 14.700,8 15.358,3 15.536,7
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 3.800,2 3.928,2 3.728,3 3.843,7 3.744,5
Maquinària i equips mecànics 3.768,7 4.121,3 3.819,3 4.026,6 4.157,9
Maquinària oficina, precisió i òptica 827,1 825,5 843,4 1.022,5 1.034,5
Maquinària i material elèctric i electrònic 3.385,5 3.407,0 3.698,5 3.920,9 4.137,1
Vehicles de motor, material transport 10.242,2 9.847,9 10.241,6 11.403,9 12.088,1
Resta de branques 7.597,3 6.955,3 7.036,9 7.433,5 7.500,4
No classificats en altres apartats 1.405,2 869,8 746,7 531,3 506,1
Importacions 70.323,9 67.859,8 72.908,7 76.988,2 78.349,4
Agricultura, ramaderia i pesca 3.691,1 3.510,2 3.715,4 3.935,0 3.740,3
Extracció i refinació de petroli, carbons 10.518,2 8.666,7 8.663,1 6.272,8 4.834,5
Productes alimentaris i begudes 5.105,5 5.058,5 5.369,3 5.695,0 5.923,4
Tèxtils, cuir, calçat, confecció 6.429,7 6.440,0 7.288,3 8.325,5 8.590,4
Indústries químiques 13.821,9 14.278,0 15.221,5 15.317,0 15.177,4
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 3.711,1 3.680,3 3.944,0 4.257,2 4.108,8
Maquinària i equips mecànics 3.848,4 3.526,3 3.832,8 4.503,8 5.001,8
Maquinària oficina, precisió i òptica 2.304,5 2.231,5 2.291,6 2.600,8 2.589,8
Maquinària i material elèctric i electrònic 4.528,9 4.464,6 4.964,3 5.404,7 6.101,6
Vehicles de motor, material transport 8.470,7 8.586,4 9.568,4 11.866,2 13.343,2
Resta de branques 7.442,5 7.406,9 8.040,4 8.772,0 8.868,0
No classificats en altres apartats 451,5 10,4 9,6 38,2 70,3

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/375

Sou aquí: