Comerç amb l'estranger. Per seccions TARIC M

Comerç amb l'estranger. 2017 (p) Per seccions TARIC
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dades provisionals.
Animals vius i productes del regne animal 3.720,22 2.047,60 1.672,62 181,7
Productes del regne vegetal 1.803,14 3.895,28 -2.092,14 46,3
Greixos, olis i derivats, ceres 892,68 640,14 252,54 139,4
Aliments, begudes, tabac i similars 3.655,15 3.550,61 104,54 102,9
Productes minerals 3.400,76 7.110,24 -3.709,48 47,8
Productes de les indústries químiques o afins 13.194,36 13.531,89 -337,53 97,5
Plàstic, cautxú i manufactures 5.483,41 5.008,41 475,00 109,5
Pell, cuir, articles viatge, manufactures de tripes 840,19 834,39 5,80 100,7
Fusta, carbó vegetal, suro i cistells 235,17 304,39 -69,22 77,3
Pastes fusta o cel·lulosa, paper, cartó i residus 1.820,91 1.406,77 414,15 129,4
Matèries tèxtils i les seves manufactures 4.876,15 7.503,95 -2.627,80 65,0
Calçat, barrets, paraigües i flors artificials 337,13 1.011,14 -674,01 33,3
Manufactures pedra, guix, vidre i ceràmica 690,25 746,32 -56,07 92,5
Perles i metalls preciosos, bijuteria i monedes 378,96 232,62 146,34 162,9
Metalls comuns i les seves manufactures 4.320,52 5.043,00 -722,48 85,7
Maquinària, material elèctric, aparells imatge i so 8.757,43 13.798,98 -5.041,55 63,5
Material de transport 12.247,46 12.166,53 80,93 100,7
Fotografia, aparells de mesura, rellotgeria i música 1.244,81 2.776,00 -1.531,19 44,8
Armes i municions i accessoris 42,42 11,19 31,23 379,1
Mercaderies i productes diversos 2.241,79 3.204,94 -963,14 69,9
Objectes d'art, de col·lecció i d'antiguitat 34,13 11,80 22,33 289,2
No classificats en altres apartats 630,36 47,59 582,77 1.324,5
Total 70.847,39 84.883,78 -14.036,39 83,5

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/377