Comerç amb l'estranger. Per destinació econòmica dels béns M

Comerç amb l'estranger. 2017 (p) Per destinació econòmica dels béns
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dades provisionals.
Béns de consum 27.388,58 28.920,86 -1.532,28 94,7
Aliments, begudes i tabac 7.771,77 5.239,54 2.532,23 148,3
Altres béns de consum 19.616,81 23.681,32 -4.064,51 82,8
béns de consum durador 10.583,19 12.521,67 -1.938,48 84,5
béns de consum no durador 9.033,61 11.159,65 -2.126,03 80,9
Béns de capital 4.822,28 5.886,11 -1.063,83 81,9
Maquinària i altres béns d'equipament 3.020,71 4.046,32 -1.025,61 74,7
estructures metàl·liques i caldereria 268,81 89,43 179,38 300,6
maquinària 2.751,90 3.956,89 -1.205,00 69,5
Material de transport 1.198,23 300,31 897,92 399,0
terrestre no ferroviari 1.108,00 281,84 826,16 393,1
ferroviari 75,40 6,88 68,52 1.095,4
naval 4,65 7,07 -2,41 65,8
aeri 10,18 4,52 5,65 225,1
Altres béns de capital 603,34 1.539,47 -936,14 39,2
animals vius 33,79 133,49 -99,71 25,3
instruments d'òptica, fotografia i cinematografia 25,21 132,90 -107,69 19,0
instruments medicoquirúrgics 184,43 420,53 -236,10 43,9
altres béns de capital 359,91 852,55 -492,64 42,2
Béns intermedis 38.636,54 50.076,81 -11.440,28 77,2
Agricultura, silvicultura i pesca 430,25 2.813,68 -2.383,43 15,3
Productes energètics intermedis 2.199,02 6.805,65 -4.606,63 32,3
Productes industrials intermedis 36.007,26 40.457,48 -4.450,22 89,0
minerals metàl·lics i no metàl·lics 3.535,93 4.085,52 -549,59 86,5
químics intermedis 13.975,64 14.785,74 -810,10 94,5
metàl·lics i per a maquinària 3.401,26 3.902,16 -500,90 87,2
material i accessoris elèctrics 4.147,05 5.734,76 -1.587,72 72,3
per a mitjans de transport 2.844,53 4.195,26 -1.350,73 67,8
alimentaris, begudes i tabac 1.767,78 1.998,27 -230,50 88,5
tèxtils, vestits, cuir i calçat 1.693,91 1.190,75 503,16 142,3
altres productes intermedis 4.641,17 4.565,01 76,16 101,7
No classificats en altres apartats 0,0 0,0 0,00 0,00
Total 70.847,39 84.883,78 -14.036,39 83,5

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/378

Sou aquí: