Comerç amb l'estranger. Per destinació econòmica dels béns M

Comerç amb l'estranger. 2016 (p) Per destinació econòmica dels béns
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dades provisonals.
Béns de consum 25.098,65 26.969,22 -1.870,57 93,1
Aliments, begudes i tabac 7.337,69 4.951,34 2.386,35 148,2
Altres béns de consum 17.760,96 22.017,88 -4.256,92 80,7
béns de consum durador 9.738,70 11.358,12 -1.619,42 85,7
béns de consum no durador 8.022,26 10.659,75 -2.637,50 75,3
Béns de capital 4.848,82 5.518,71 -669,89 87,9
Maquinària i altres béns d'equipament 2.983,67 3.755,92 -772,25 79,4
estructures metàl·liques i caldereria 197,27 92,13 105,14 214,1
maquinària 2.786,40 3.663,80 -877,40 76,1
Material de transport 1.352,36 291,35 1.061,01 464,2
terrestre no ferroviari 1.305,70 260,74 1.044,96 500,8
ferroviari 31,68 13,85 17,84 228,8
naval 11,01 15,57 -4,56 70,7
aeri 3,96 1,19 2,77 333,1
Altres béns de capital 512,80 1.471,44 -958,64 34,8
animals vius 20,31 109,43 -89,13 18,6
instruments d'òptica, fotografia i cinematografia 30,27 135,71 -105,44 22,3
instruments medicoquirúrgics 164,91 350,17 -185,26 47,1
altres béns de capital 297,31 876,13 -578,82 33,9
Béns intermedis 35.213,17 45.861,46 -10.648,29 76,8
Agricultura, silvicultura i pesca 422,81 2.640,22 -2.217,41 16,0
Productes energètics intermedis 1.124,91 4.795,54 -3.670,63 23,5
Productes industrials intermedis 33.665,45 38.425,70 -4.760,24 87,6
minerals metàl·lics i no metàl·lics 2.931,34 3.426,67 -495,34 85,5
químics intermedis 13.107,30 13.760,14 -652,84 95,3
metàl·lics i per a maquinària 3.217,88 3.945,64 -727,76 81,6
material i accessoris elèctrics 3.990,87 5.535,94 -1.545,07 72,1
per a mitjans de transport 2.569,64 4.104,83 -1.535,19 62,6
alimentaris, begudes i tabac 1.813,25 2.058,16 -244,90 88,1
tèxtils, vestits, cuir i calçat 1.588,97 1.187,44 401,53 133,8
altres productes intermedis 4.446,20 4.406,88 39,32 100,9
No classificats en altres apartats 0,0 0,0 0,00 0,00
Total 65.160,64 78.349,38 -13.188,75 83,2

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/378

Sou aquí: