Comerç amb l'estranger. Per destinació econòmica dels béns M

Comerç amb l'estranger. 2016 Per destinació econòmica dels béns
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Béns de consum 25.059,72 26.958,52 -1.898,80 93,0
Aliments, begudes i tabac 7.332,27 4.953,68 2.378,59 148,0
Altres béns de consum 17.727,45 22.004,84 -4.277,39 80,6
béns de consum durador 9.749,17 11.340,72 -1.591,55 86,0
béns de consum no durador 7.978,28 10.664,12 -2.685,84 74,8
Béns de capital 4.846,30 5.479,33 -633,03 88,4
Maquinària i altres béns d'equipament 2.980,61 3.716,83 -736,22 80,2
estructures metàl·liques i caldereria 197,27 85,80 111,47 229,9
maquinària 2.783,34 3.631,03 -847,69 76,7
Material de transport 1.354,13 291,60 1.062,54 464,4
terrestre no ferroviari 1.307,43 261,02 1.046,41 500,9
ferroviari 31,69 13,81 17,88 229,5
naval 11,06 15,58 -4,52 71,0
aeri 3,96 1,19 2,77 333,1
Altres béns de capital 511,56 1.470,90 -959,34 34,8
animals vius 20,49 110,19 -89,70 18,6
instruments d'òptica, fotografia i cinematografia 29,89 135,71 -105,83 22,0
instruments medicoquirúrgics 164,65 350,73 -186,08 46,9
altres béns de capital 296,53 874,27 -577,74 33,9
Béns intermedis 35.254,96 45.721,10 -10.466,14 77,1
Agricultura, silvicultura i pesca 423,03 2.616,96 -2.193,93 16,2
Productes energètics intermedis 1.081,89 4.797,68 -3.715,80 22,6
Productes industrials intermedis 33.750,04 38.306,45 -4.556,42 88,1
minerals metàl·lics i no metàl·lics 2.979,49 3.416,91 -437,41 87,2
químics intermedis 13.089,94 13.795,19 -705,25 94,9
metàl·lics i per a maquinària 3.289,75 3.835,69 -545,94 85,8
material i accessoris elèctrics 3.996,12 5.490,28 -1.494,17 72,8
per a mitjans de transport 2.576,45 4.106,63 -1.530,18 62,7
alimentaris, begudes i tabac 1.815,30 2.063,32 -248,02 88,0
tèxtils, vestits, cuir i calçat 1.586,05 1.186,90 399,15 133,6
altres productes intermedis 4.416,94 4.411,53 5,40 100,1
No classificats en altres apartats 0,0 0,0 0,00 0,00
Total 65.160,98 78.158,95 -12.997,97 83,4

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/378

Sou aquí: