Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2014-2018 Per seccions i divisions (CCAE-09)
2014 2015 2016 2017 2018
Indústries extractives 99,2 100,0 100,0 100,1 101,9
Indústries manufactureres 101,6 100,0 98,6 101,4 103,6
productes alimentaris 100,8 100,0 98,7 100,7 100,3
fabricació de begudes 98,8 100,0 100,6 102,6 106,0
indústries tèxtils 100,2 100,0 100,1 100,7 101,1
confecció peces vestir 99,8 100,0 100,4 100,7 101,1
fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria 100,2 100,0 101,2 101,7 103,4
indústries del paper 100,4 100,0 99,1 100,4 102,6
arts gràfiques i rep. suports enregistrats 99,4 100,0 103,3 104,9 108,5
indústries químiques 101,2 100,0 97,3 100,4 103,9
fabricació de productes farmacèutics 99,5 100,0 100,4 101,3 102,4
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 100,0 100,0 99,7 100,1 100,9
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 99,4 100,0 99,8 100,8 101,9
metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges 103,8 100,0 97,5 109,3 115,1
fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 100,0 100,0 100,0 103,0 103,7
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 100,3 100,0 100,2 101,1 101,5
fabricació de materials i equips elèctrics 98,6 100,0 99,2 100,1 100,0
fabricació de maquinària i equips ncaa 99,9 100,0 100,8 101,2 102,3
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 99,8 100,0 99,9 100,5 102,1
fabricació d'altres materials de transport 98,7 100,0 103,4 102,6 103,4
fabricació de mobles 99,2 100,0 100,8 102,0 102,8
indústries manufactureres diverses 100,9 100,0 97,1 96,6 98,0
reparació i instal·lació de maquinària i equips 100,4 100,0 100,6 101,0 101,3
Energia elèctrica i gas 109,2 100,0 85,7 96,3 102,0
Subministrament d'aigua (1) 98,7 100,0 100,5 100,4 101,5
IPRI Catalunya 102,8 100,0 96,4 100,5 103,3
IPRI Espanya 102,1 100,0 96,9 101,1 104,1
Unitats: Índex (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/387