Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions M

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. 2013-2017 Per seccions i divisions (CCAE-09)
2013 2014 2015 2016 2017
Indústries extractives 99,6 99,2 100,0 100,0 100,1
Indústries manufactureres 102,3 101,6 100,0 98,6 101,4
productes alimentaris 102,9 100,8 100,0 98,7 100,7
fabricació de begudes 97,7 98,8 100,0 100,6 102,6
indústries tèxtils 100,0 100,2 100,0 100,1 100,7
confecció peces vestir 99,0 99,8 100,0 100,4 100,7
fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria 99,0 100,2 100,0 101,2 101,7
indústries del paper 100,9 100,4 100,0 99,1 100,4
arts gràfiques i rep. suports enregistrats 100,3 99,4 100,0 103,3 104,9
indústries químiques 102,0 101,2 100,0 97,3 100,4
fabricació de productes farmacèutics 98,1 99,5 100,0 100,4 101,3
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 99,9 100,0 100,0 99,7 100,1
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 98,5 99,4 100,0 99,8 100,8
metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges 108,3 103,8 100,0 97,5 109,3
fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 99,7 100,0 100,0 100,0 103,0
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 99,9 100,3 100,0 100,2 101,1
fabricació de materials i equips elèctrics 98,4 98,6 100,0 99,2 100,1
fabricació de maquinària i equips ncaa 98,2 99,9 100,0 100,8 101,2
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 100,1 99,8 100,0 99,9 100,5
fabricació d'altres materials de transport 97,9 98,7 100,0 103,4 102,6
fabricació de mobles 97,8 99,2 100,0 100,8 102,0
indústries manufactureres diverses 100,7 100,9 100,0 97,1 96,6
reparació i instal·lació de maquinària i equips 99,8 100,4 100,0 100,6 101,0
Energia elèctrica i gas 116,1 109,2 100,0 85,7 96,3
Subministrament d'aigua (1) 95,1 98,7 100,0 100,5 100,4
IPRI Catalunya 104,4 102,8 100,0 96,4 100,5
IPRI Espanya 103,5 102,1 100,0 96,9 101,1
Unitats: Índex (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/387

Sou aquí: